Owoce wilków

Czy korzystając z Pisma jesteś w stanie rozróżnić pomiędzy wilkiem a pasterzem? Może wydawać się to absurdalnym pytaniem, czy jednak zbadałeś Pismo, by prowadziło cię ono i w tej kwestii? W tym studium przyjrzymy się owocom i cechom charakterystycznym wilka, najemnika oraz Dobrego Pasterza.

Joszua (Jezus) powiedział:

Mat. 7:15-23

“Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owiec, ale wewnątrz są drapieżnymi WILKAMI. Z ich OWOCÓW (pracy) poznacie ich.”

Jeśli wilki są fałszywymi prorokami i wilki te wydają owoce, to czyż nie miałoby sensu przestudiowanie Biblii, by odkryć, jakie są to owoce? Gdyż to właśnie po owocach wilków — jak mówi Pismo — jesteśmy w stanie rozpoznać wilki. Zbyt często tworzymy sobie swoje własne definicje, by pasowały one do naszego, ustalonego światopoglądu lub wierzeń, kiedy tak naprawdę możemy znaleźć je w Piśmie. Każdy z nas kiedyś był winny takiego podejścia. Pytanie brzmi, co z tym zrobimy, gdy okaże się, że Pismo mówi nam zupełnie coś przeciwnego, niż to, co do tej pory uważaliśmy za prawdę?

Jakie są cechy charakterystyczne owoców wilków?

Eze. 22:23-28

“I doszło mnie słowo JAHWE, głosząc: Oświadcz jejChodzi o Jeruszalaim, synu człowieka: Ty jesteś nieoczyszczoną ziemią, nie zroszoną w DZIEŃ ROZJĄTRZENIA. Grasuje w niej szajka proroków, niczym huczący lew, co rozszarpuje swą zdobycz; pożerają dusze i mienie, zabierają kosztowności i mnożą pośród niej wdowy. Jej kapłani gwałcą ME PRAWO i znieważają MOJE ŚWIĘTOŚCI; NIE czynią rozdziału między świętym a powszednim; NIE uczą różnicy pomiędzy czystym a nieczystym; od Mych szabatów ODWRACAJĄ swe oczy, tak, że jestem wśród nich ZELŻONY. Wewnątrz niej panowie – niby wilki, co rozszarpują zdobycz; gotowi przelewać krew oraz zagubić dusze, by tylko zdobyć zysk. Zaś ich prorocy smarują na tym tylko tynk, zwiastując kłamstwo, wróżąc fałsz, głosząc: Tak mówi JAHWE – gdy JAHWE nie powiedział.”

Sof. 3:2-4; 9-10; 12-13

“NIE słucha żadnego głosu i napomnienia NIE przyjmuje. NIE polega na JAHWE, do swego Boga się NIE zbliża. Wewnątrz, jej przywódcy są jak lwy ryczące; jej sędziowie jak WILKI przed wieczorem, co nazajutrz nie obgryzają nawet kości. Jej prorocy to LEKKODUCHY i obłudnicy; jej kapłani znieważają świętości i gwałcą PRAWO.A wtedy nadam ludom jasną mowęw zrozumieniu: Nie skażoną pogaństwem; czyste wargi, by wszystkie wzywały Imienia JAHWE i jednomyślnie Mu służyły. MOJE ROZPROSZONE TŁUMY sprowadzą Mi dary z drugiej strony kuszyckich rzek.Zachowam WŚRÓD ciebie lud uniżony i skromny, i oni znajdą OCHRONĘ w Imieniu JAHWE. SZCZĄTKI ISRAELA nie dopuszczą się krzywdy, nie będą mówiły kłamstwa, w ich ustach nie znajdzie się podstępny język. Będą się paść i wylegiwać, i nikt ich nie wystraszy.”

Dz. Ap. 20:28-31

“Zajmijcie się sami sobą i całą trzodą, w której Duch Święty ustanowił was doglądającymigr. episkopos, aby paść zgromadzenie wybranych Boga, które nabył dla siebie poprzez szczególnątakże: odrębną, własną krew. Bo ja to wiem, że po moim odejściu wejdą DO WAS GWAŁTOWNEtakże: silne, bezwzględne, ciężkie do zniesienia, przykre, bolesne WILKI, nie oszczędzająctakże: nie litując się, nie miłując, nie przepuszczając trzody. Także z powodu (SPOŚRÓD) WAS samych powstaną mężowie, którzy będą mówili WYKRZYWIONEtakże: wykręcone, zepsute, odwrócone, odwiedzione nauki, by pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, przypominając sobie, że przez trzy lata, dniem i nocą, nie przestałem ze łzami ostrzegać każdego jednego.”

2 Piotr 3:16-17

“Podobnie jak (PAWEŁ) pisał we wszystkich listach, mówiąc w nich o tych sprawach, w których są pewne, TRUDNE DO ZROZUMIENIA rzeczy. Te, jak i pozostałe PismaTorę; Prawo, nieuki oraz niestali ludzie PRZEKRĘCAJĄ na swoją zgubę. Zatem wy, umiłowani – wiedząc to wcześniej – STRZEŻCIE SIĘ, abyście nie zostali wyprowadzeni na manowce WYSTĘPUJĄCYM SZALEŃSTWEM (NIEPRAWOŚCIĄ) oraz nie stracili swojej stałości.” (Przekręcanie wypowiedzi Pawła jest nieprawością!)

Mat. 7:15-23

“Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owiec, ale wewnątrz są drapieżnymi WILKAMI. Z ich OWOCÓW (pracy) poznacie ich; czy zbierają winne grona z cierni, albo figi z ostu? Tak też każde dobretakże: zdrowe drzewo wydaje szlachetne owoce; a skażone drzewo wydaje zepsutetakże: złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać zepsutych owoców, ani skażone drzewo wydawać szlachetnych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje szlachetnego owocu, zostaje wycinane i w ogień rzucane. Zatem z ich owoców POZNACIE ICH. NIE każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; ale ten, kto czyni WOLĘ MOJEGO OJCA, który jest w niebiosach. Wielu mi powie w owym dniu: Panie, Panie, czy nie w Twoim Imieniu prorokowaliśmy, nie w Twoim Imieniu wyrzuciliśmy demony i nie czyniliśmy wielu cudów w Twym Imieniu? A wtedy im wyznam: NIGDY WAS NIE POZNAŁEM; odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie niesprawiedliwośćtakże: bezprawie.”

Bazując na powyższych fragmentach Pisma, jakie są owoce drapieżnych wilków? Jakie są ich cechy charakterystyczne?

– ciągną uczniów za sobą

– przekręcają prawdę

– nie czynią woli JAHWE

– czynią wiele rzeczy w imieniu JAHWE

– konspirują przeciwko JAHWE

– twierdzą, że nieczyste jest teraz czyste

– profanują JAHWE NIE przestrzegając Sabatów

– czynią te grzechy, wybielając je gładkimi słowami

– mówią, że JAHWE powiedział te rzeczy o Swoim prawie, kiedy nic takiego nie powiedział

Dlaczego istnieją wilki?

2 Tym. 4:3-4

“Ponieważ zdarzy się czas, kiedy NIE zniosą zdrowej nauki, a nadto nagromadzą sobie nauczycieli według WŁASNYCH TĘSKNOT, dając sobie drapać ucho. Więc zaiste, odwrócą słuch OD PRAWDY, a będą się zwracać DO BAJEK.”

Ponieważ my nie tylko ich chcieliśmy, lecz chcieliśmy ich w wielkiej liczbie…

Jest to całkiem przygnębiające.

Łuk. 10:3

“Idźcie, oto ja was wysyłam jak baranki w środek WILKÓW.”

Mat. 10:16

“Oto ja was wysyłam jak owce między WILKI; bądźcie więc roztropni jak węże i szczerzy jak gołębice.”

W Piśmie owce są porywane i pożerane przez wilki. Aby bronić się przed WILKAMI, Jezus nakazał nam być roztropnymi (cwanymi), a zarazem niewinnymi, byśmy nie pozwalali się dawać omamiać WILKOM.

Słowo roztropny znaczy: dbały, przezorny, rozsądny, rozważny, wyważony, odpowiedzialny, przewidujący, racjonalny, skrzętny, uważny, umiarkowany, trzeźwo myślący, stateczny, pomny, ostrożny. Przeciwne oznaczałoby NAIWNY.

I dlatego, podobnie jak ludzie w Berei, badaj wszystko w Piśmie i studiuj to Pismo, abyś okazał się wypróbowany.

1 Jan 2:27

“Lecz wy macie namaszczenie, które otrzymaliście od niego; ono w was pozostaje, więc nie macie potrzeby, aby was ktoś nauczał. Ale jakby to jego namaszczenie naucza was względem wszystkich spraw, jest prawdziwe i nie jest kłamstwem; a jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.”

Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz wiążąca się z wilkami. Jezus mówi o tym w Ewangelii Jana 10:11-13

“Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz składa swe życie za owce. NAJEMNIK i ten, co nie jest pasterzem, którego trzoda nie jest własna, widząc przychodzącego WILKA, OPUSZCZA owce i ucieka, a WILK je porywa oraz ROZPRASZA owce. Zaś najemnik ucieka, bo jest pracownikiem najemnym oraz NIE MARTWI SIĘtakże: troszczy się, stara się, dba, przejmuje się o owce.”

Występują tutaj trzy osoby, które nas czegoś uczą…

Dobrym Pasterzem jest Jezus, a Pismo mówi, że jest On Żywym Słowem. On jest Drogą, Prawdą i Życiem, co stanowi inne określenia na Słowo. Dlatego, jeśli owce trwają (przebywają) W SŁOWIE i są PROWADZONE PRZEZ SŁOWO, to jest to dużo lepsze niż gdyby polegały na NAJEMNIKU, który porzuci je, kiedy najbardziej BĘDĄ POTRZEBOWAĆ BYCIA PROWADZONYMI W PRAWDZIE.

Najemnik tylko dogląda stada, ale nie dlatego, że mu zależy. Robi to z zupełnie innych powodów.

Wilki pragną owiec jeszcze bardziej niż najemnik. Najemnik ucieka na bok i nie wdaje się w walkę tak, jak zrobiłby to Dobry Pasterz, który jest Prawdą i Słowem. Najemnik nie troszczy się o owce i dlatego nie stosuje Prawdy oraz Słowa, by je chronić.

W wyniku tego owce są ROZPRASZANE. Gdy dzieje się to na tyle często, to przypuszczalnie może się to skończyć 33 tysiącami różnych denominacji w 258 krajach, z których każda ma swoją własną przykrywkę doktryn.

Judy 1:3-4

“Umiłowani, czyniąc wszelką gorliwość, by wam pisać o wspólnym zbawieniu, miałem przymus aby wam napisać list oraz zachęcić, by walczyć raz przekazaną świętym wiarą. Bowiem wślizgnęli się pewni bezbożni ludzie, dawno temu zapisani na sąd, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na zuchwałość oraz zapierają się jedynego Władcy Absolutnego – Boga oraz naszego Pana, Jezusa Chrystusa.”

Jakub 3:1

“Moi bracia, nie bądźcie liczni nauczycielami, wiedząc, że przyjmiemy surowszą ocenę.”

Jak to można było zobaczyć w powyższym wywodzie, istnieje wyraźna, biblijna różnica pomiędzy wilkiem a Dobrym Pasterzem. Szczegółowo, wilk uczy, że nie ma rozróżnienia między czystym i nieczystym. Wilk uczy innych nieprzestrzegania Pańskiego Sabatu. Wilk przekręca prawdę i naucza rzeczy, których Bóg nigdy nie powiedział, jako Jego słowo. Wilk bierze to, co Pismo określa grzechem i mówi, że to nie jest grzech.

Z drugiej strony możemy wywnioskować, że dobry pasterz naucza różnicy między czystym, a nieczystym, jasno i wyraźnie uczy innych przestrzegania Pańskich Sabatów (włączając w to Jego święta). Tych rzeczy nauczają Jego prawdziwi nauczyciele i karmią stado zgodnie z Jego spisanym Słowem. Jak na ironie, jest to dokładnie to samo, co Joszua (Jezus) nauczał i nakazał czynić Swoim uczniom (Mat. 23:1-3; Mat. 28:19-20).

Pytanie brzmi, po jakiej stronie monety się znajdujesz, po stronie wilków, czy dobrych pasterzy?

Poniżej znajduje się parę wersetów, które uczą na temat Bożego Prawa. Jeżeli ktoś uczy czegoś innego niż te wersety, to jest zwiedziony:

1. Prawo daje błogosławieństwo (gdy jesteśmy posłuszni) i przekleństwo (gdy jesteśmy nieposłuszni).5 Mojż. 11:26-28; Psa 112:1; Psa 119:1-2; Psa 128:1; Przyp. 8:32; Izaj. 56:2; Mat 5:6; Mat 5:10; Łuk 11:28; Jakub 1:25; 1 Piotr 3:14; Obj. 22:14

2. Prawo podaje nam definicję grzechu.Jer 44:23; Eze 18:21; Dan 9:11; Rzym 3:20; Rzym 7:7; 1 Jan 3:4

3. Prawo jest doskonałe.Psa 19:8; Jakub 1:25

4. Prawo daje wolność.Psa 119:45; Jakub 1:25; Jakub 2:12

5. Prawo jest drogą.2 Mojż. 18:20; 5 Mojż. 10:12; Jozue 22:5; 1 Król. 2:3; Psa 119:1; Przyp. 6:23; Izaj. 2:3; Malachiasz 2:8; Marek 12:14; Dz. Ap. 24:14

6. Prawo jest prawdą.Psa 43:2-4; Psa 119:142; Malachiasz 2:6; Jan 8:31-32; Rzym. 2:20; Gal 5:7

7. Prawo jest życiem.Job 33:30; Psa 36:10; Przyp. 6:23; Obj. 22:14

8. Prawo jest światłem.Job 24:13; Job 29:3; Psa 36:10; Psa 43:3-5; Psa 119:105; Przyp. 6:23; Izaj. 2:5; Izaj. 8:20; Izaj. 51:4; 2 Kor. 6:14; 1 Jan 1:7

9. Prawo to Jezus, Słowo uczynione ciałem.(DOSKONAŁE – DAJĄCE WOLNOŚĆ – DROGA – PRAWDA – ŻYCIE – ŚWIATŁO)Psa 27:1; Jan 1:1-14; Jan 14:5-11; 1 Jan 1:7

10. Prawo jest także dla Pogan (narodów/obcych), którzy zostali wkorzenieni.2 Mojż. 12:19; 2 Mojż. 12:38; 2 Mojż. 12:49; 3 Mojż. 19:34; 3 Mojż. 24:22; 4 Mojż. 9:14; 4 Mojż. 15:15-16; 4 Mojż. 15:29; np. Rut; Izaj. 42:6; Izaj. 60:3; Jer 31:31-34; Ezech. 37; Mat 5:14; Dz. Ap. 13:47; Rzym. 11:16-27; Efez. 2:10-13; 1 Jan 1:7; 1 Jan 2:10

11. Prawo to Boże instrukcje jak mamy kochać Boga, jak kochać innych i jak nie kochać samego siebie.2 Mojż. 20:6; 3 Mojż. 19:18; 5 Mojż. 5:10; 5 Mojż. 6:5; 5 Mojż. 7:10; 5 Mojż. 11:13; 5 Mojż. 11:22; 5 Mojż. 30:16; Neh 1:5; Daniel 9:4; Mat 10:39; Mat 16:25; Mat 22:35-37; Jan 14:15; Jan 14:21; Rzym 13:9; 1 Jan 5: 2-3; 2 Jan 1:6

Zatem pytania brzmią:

Czy Bóg unieważnił to, co nas błogosławi?

Czy Bóg zmienił definicję grzechu?

Czy Bóg usunął to, co było doskonałe?

Czy Bóg usunął wolność?

Czy Bóg usunął Swoją Drogą?

Czy Bóg unieważnił swoją Prawdę?

Czy Bóg zniszczył Swoje Życie?

Czy Bóg usunął Swoje Światło?

Czy Bóg usunął to, co Joszua (Jezus) praktykował i nauczał, będąc w ciele?

Czy Bóg usunął coś, o czym powiedział, że stworzył dla Ludów (Pogan, Narodów)?

Czy Bóg zniweczył to, jak definiować i okazywać miłość?

Pamiętaj:

CAŁE (nie tylko część) Pismo dane jest przez Boga.

CAŁE (nie tylko część) Pismo jest pomocne do nauki (doktryn).

CAŁE (nie tylko część) Pismo jest do dowodu i do rewizji.

CAŁE (nie tylko część) Pismo jest do WYCHOWYWANIA W SPRAWIEDLIWOŚCI.

2 Tym 3:16 Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu, do rewizji, do wychowania w sprawiedliwości,

2 Tym 3:17 aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.

A także…

Jan 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było od Boga i Bogiem było Słowo.

Malachiasz 3:6 Lecz jak Ja, WIEKUISTY, się nie zmienię,

… dlatego nie możemy zmieniać Słowa.

Paweł także nie uczył przeciwko Bożemu Prawu. W swoich listach zawarł tuziny określeń mówiących za Prawem. Musimy się nauczyć rozróżniać kiedy Paweł w swoich pismach mówi na temat prawa grzechu i śmierci, a kiedy o Bożym Prawie. W przeciwnym wypadku może nam się zdarzyć popełniać ‘błąd nieprawości’ w interpretowaniu (przekręcaniu) słów Pawła (2 Piotr 3:14-17).

Przyp. 28:9

“Kto odwraca swoje ucho, aby nie słuchać NaukiTory, Prawa – tego nawet modlitwa jest wstrętną.”

Być może ten artykuł skłonił cię do refleksji i modlitwy. Obyś dalej trwał w ‘sprawdzaniu wszystkiego’ zgodnie z Jego Słowem, wyłuskując z niego Słowo Prawdy.

Prices in Cyprus

Ten wpis odbiega trochę od głównej treści bloga, ale i tak go zamieszczam.

Prices in Cyprus w zamierzeniu ma być porównywarką cen na Cyprze, stąd wziął się taki tytuł – ‘Prices in Cyprus’.
A oto link do mojej strony z tym biznesem: http://www.pricesincyprus.info/