Być jedno – w Prawdzie czy w błędzie

Chrześcijanie nawołują do jedności – chociaż na rynku mamy 38 tys. różnych denominacji.Mówią, że mamy szukać jedności, koncentrować się na tym, co nas łączy, nie dzieli.

Ale o jakiej jedności mówi Biblia? Mamy być jedno w Prawdzie czy w błędzie?
Co jest lepsze – być podzielonym Prawdą czy zjednoczonym Błędem?

zapraszam do obejrzenia poniższego materiału wideo:

O Ilu Różnych Prawach Wspomina Biblia

O Ilu Różnych Prawach Wspomina Biblia

 

 1. Prawo Uczynków – np. Rzym 3:27
 2. Prawo Proroków – np. Dz.Ap. 28:25
 3. Prawo Obywatelskie – np. Dz.Ap. 22:28
 4. Prawo Cudzoziemca – np. Mal 3:5
 5. Prawo Medów i Persów – np. Dan 6:8
 6. Prawo Człowieka – np. Treny 3:35
 7. Prawo Dziedzictwa (i Powinowactwa) – Jer 32:8
 8. Prawo Jahwe – np. Jer 8:8
 9. Prawo Boga – np. 1Kor 9:21, Rzym 7:22
 10. Prawo Ojców (Ojczystego Prawa) – np. Dz.Ap. 22:3
 11. Prawo Grzechu – np. 1Kor 15:56
 12. Prawo Miłości
 13. Prawo Łaski
 14. Prawo Ducha – np. Rzym 8:2
 15. Prawo Wiary – np. Rzym 3:27
 16. Prawo Chrystusa – np. Gal 6:2
 17. Prawo Mojżeszowe
 18. Prawo Wolności – np. Jakub 2:12
 19. Prawo Królewskie – np. Jakub 2:8
 20. Prawo Przykazań – np. Efez 2:15, Gal 3:12
 21. Prawo Sprawiedliwości – np. Rzym 9:31
 22. Prawo Śmierci – np. Rzym 8:2
 23. Prawo Mojej Myśli – np. Rzym 7:23
 24. Prawo Winy – np. Rzym 7:23

i słyszeliśmy jeszcze o takich Prawach:

 1. Prawo Życia
 2. Prawo Ludzkie
 3. Prawo Żydowskie
 4. Prawo – Tora
 5. Prawo Cywilne
 6. Prawo Zwyczajowe
 7. Prawo Ceremonialne
 8. Prawo Moralne
 9. Przekleństwo Prawa – np. Gal 3:13
 10. Uczynki Prawa – np. Gal 3:2

 

Trochę tego jest. Trzeba zatem być ostrożny i uważać, o jakim Prawie jest mowa w danym fragmencie biblijnym. Zatem, gdy główny nurt Chrześcijaństwa uczy (powołując się na Pawła), że nie jesteśmy już pod prawem, oraz że prawo jest złe i jest ciężarem i że człowiek nie jest w stanie je wypełnić; to należałoby zapytać – jakie prawo?

 

Do badań wykorzystano Nową Biblię Gdańską.

Ile przykazań jest w Nowym Testamencie

Bardzo często chrześcijanie ‘oskarżają’ Żydów i tych wierzących, co przestrzegają Tory o legalizm. O to, że nie można przestrzegać wszystkich przykazań.
Tora zawiera 613 przykazań. Wiele z nich związanych jest np. ze świątynią, z ofiarami świątynnymi, z ziemią.

A czy wiesz ile przykazań zawiera Nowy Testament? I nie mówię tu o przykazaniu ‘wzajemnej miłości’.
Nowy Testament zawiera ponad 1000 przykazań. Ktoś doliczył się 1050.
W porównaniu z tym Tora wypada blado – a przecież tak szczycimy się, że prawo i przykazania nas (chrześcijan) nie obowiązują…

Oto ich pełna lista – link

owocnych przemyśleń

Czy Jaszua (Jezus) zniósł Prawo Mojżeszowe

Jeśli przeczytamy sobie Jego słowa z Mateusza 5:17-20

Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.
Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.
Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios

od razu mamy odpowiedź: Nie! Nie zniósł!

Poniższe wideo pokazuje nam, co sam Pan Bóg mówi w Swoim Słowie o Prawie, jakie dla nas wszystkich ustanowił. Jaszua (Jezus) powiedział, że On mówi tylko to, co Ojciec mówi, więc musiał uczyć tego samego, co Ojciec uczył:

Czy chrześcijanie powinni obchodzić Boże Narodzenie i Wielkanoc

Przez ostatnie 17 – 20 wieków wiele się pozmieniało w doktrynach i naukach chrześcijańskich.
Gdybyśmy dziś cofnęli się z tym co mamy i w co wierzymy do I wieku, to zapewne apostołom i uczniom włosy stanęły by dęba.
Niewielu z nas zadaje sobie trud dokładnego zbadania doktryn i tradycji, jakie dziś wyznajemy.
W tym wideo chcielibyśmy pokazać, skąd na łono kościoła wdarły się takie święta – o których Biblia nic nie mówi – jak Boże Narodzenie oraz Wielkanoc.
Oczywiście, jak zawsze, zalecam zbadanie tej sprawy, gdyż Pismo nas do tego zachęca.
Zapraszam więc do obejrzenia materiału pt. “Prawda czy Tradycja”

Ogień a Sabat

Wiele kontrowersji panuje wokół Sabatu. Większość w ogóle go odrzuca. Część ma problemy z dostosowaniem ludzkich “żydowskich” wymogów do codziennego życia.W tym nauczaniu panowie z 119 Ministries badają o co tak naprawdę chodzi w przestrzeganiu Bożego Przykazania i o jakim ogniu tam mowa.
Zapraszam do przyjrzenia się temu nauczaniu i zbadaniu (tak, jak mówi Pismo) czy tak się rzeczy mają.