Biblijne Święta – Boże Święta – Święta Pana – Święta Jahwe

Bóg w Swoim Słowie wyraźnie nam powiedział, jakie Święta mamy obchodzić.Aby się o nich dowiedzieć musimy przeczytać 3 Mojż. 23

1 Nadto JAHWE powiedział tak do Mojżesza:
2 Oświadcz synom Izraela, mówiąc im: To są uroczystości JAHWE, w których będziecie obwieszczać świąteczne zgromadzenia. Oto Moje uroczystości.
3 Sześć dni będzie wykonywana robota, a dnia siódmego jest szabat – wielki odpoczynek, świąteczne zgromadzenie. Żadnej roboty nie wykonujcie. To jest szabat JAHWE we wszystkich waszych siedzibach.
4 Oto uroczystości JAHWE – świąteczne zgromadzenia, które macie obwieszczać w swoim czasie.
5 Pierwszego miesiąca, czternastego dnia tego miesiąca, pomiędzy wieczorami – Pesach JAHWE.
6 Piętnastego dnia tego miesiąca – Święto Przaśników dla JAHWE. Przez siedem dni będziecie jadać przaśniki.
7 Pierwszego dnia będzie u was świąteczne zgromadzenie. Nie wykonujcie żadnej uciążliwej pracy.
8 Przez siedem dni składajcie ofiary ogniowe JAHWE; zaś siódmego dnia będzie świąteczne zgromadzenie; nie wykonujcie żadnej uciążliwej pracy.
9 Nadto JAHWE powiedział tak do Mojżesza:
10 Oświadcz synom Izraela, mówiąc im: Gdy wejdziecie do ziemi, którą wam oddaję i będziecie zżynać jej plon – wtedy przyniesiecie do kapłana snop z pierwocin waszego plonu.
11 A on przedstawi ten snop przed obliczem JAHWE, aby uzyskać dla was upodobanie. Kapłan przedstawi go nazajutrz, po święcie.
12 Zaś wy, w dzień przedstawienia przez was snopa, przygotujcie na całopalenie dla JAHWE – zdrowe, roczne jagnię.
13 A przy tym jego ofiarę z pokarmów – dwie dziesiąte efy przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ogniową ofiarę JAHWE, na przyjemny zapach; oraz do niej – czwartą część hinu wina jako zalewkę.
14 Nie będziecie jadali żadnego chleba, prażonych ziaren oraz świeżych owoców aż po dzień, w którym przyniesiecie ofiarę waszemu Bogu; to jest wieczna ustawa w waszych pokoleniach, we wszystkich waszych siedzibach.
15 Także będziecie sobie liczyć siedem tygodni od drugiego dnia święta; od dnia, w którym przynieśliście snop przedstawienia; powinny być pełne –
16 aż do dnia następującego po siódmym tygodniu. Odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie JAHWE nową ofiarę z pokarmów.
17 Z waszych siedzib przyniesiecie dwa chleby przedstawienia; będą one z dwóch dziesiątych efy przedniej mąki i powinny być upieczone z kwasem. To są pierwociny dla JAHWE.
18 Nadto przyniesiecie z tym chlebem siedem zdrowych, rocznych jagniąt, jednego cielca i dwa barany; będą one całopaleniem dla JAHWE, wraz z ich ofiarą z pokarmów oraz ich zalewkami. To jest ogniowa ofiara na przyjemny zapach dla JAHWE.
19 Przygotujcie też jednego kozła na ofiarę zagrzeszną oraz dwa roczne jagnięta na ofiarę opłatną.
20 A kapłan przedstawi je wraz z chlebami pierwocin, jako przedstawienie przed JAHWE, wraz z dwoma jagniętami; będzie to dla kapłana, jako poświęcone JAHWE.
21 Nadto ogłosicie tego dnia, aby było u was świąteczne zgromadzenie; żadnej uciążliwej roboty nie wykonujcie; to jest wieczna ustawa w waszych pokoleniach i we wszystkich waszych siedzibach.
22 A gdy będziecie zżynać zboże waszej ziemi – nie wyżynaj do skrajów twojego pola i nie zabieraj pokłosia twojego żniwa – zostaw je ubogiemu oraz cudzoziemcowi; Ja jestem JAHWE, wasz Bóg.
23 Nadto JAHWE powiedział do Mojżesza:
24 Oświadcz synom Izraela, mówiąc: Siódmego miesiąca, pierwszego dnia tego miesiąca, będzie u was uroczyste święto – Przypominanie Trąbą, świąteczne zgromadzenie.
25 Nie wykonujcie żadnej uciążliwej roboty oraz składajcie ofiarę ogniową JAHWE.
26 JAHWE również powiedział tak do Mojżesza:
27 Jednak dziesiątego dnia tego siódmego miesiąca jest Dzień Przebaczenia, a u was będzie świąteczne zgromadzenie; będziecie udręczali wasze dusze oraz złożycie ogniową ofiarę JAHWE.
28 W ten dzień nie będziecie wykonywali żadnej pracy; bo to jest Dzień Pojednania, by uzyskać dla was przebaczenie przed obliczem JAHWE, waszego Boga.
29 A wszelka dusza, która nie będzie się udręczała tego dnia – niech będzie wytraconą ze swego ludu.
30 Wszelką też osobę, która by wykonała jakąkolwiek robotę w ten dzień – tę duszę wytracę spośród jej ludu.
31 Nie wykonujcie żadnej pracy; to jest wieczna ustawa w waszych pokoleniach i we wszystkich waszych siedzibach.
32 Szabat – to u was wielki odpoczynek, więc będziecie udręczać wasze dusze; dziewiątego dnia tego miesiąca, wieczorem, od wieczora do wieczora będziecie święcić wasz szabat.
33 Nadto JAHWE powiedział tak do Mojżesza:
34 Oświadcz synom Izraela, mówiąc: Od piętnastego dnia tego siódmego miesiąca będzie przez siedem dni Święto Szałasów dla JAHWE.
35 Pierwszego dnia ma być świąteczne zgromadzenie; nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy.
36 Przez siedem dni będziecie składać JAHWE ofiary ogniowe; a ósmego dnia będzie u was Świąteczne Zgromadzenie, więc złożycie ogniową ofiarę JAHWE; to będzie świętowanie – nie wykonacie żadnej uciążliwej pracy.
37 Oto są uroczystości JAHWE, w których będziecie obwieszczać świąteczne zgromadzenie, aby składać ofiary ogniowe JAHWE – całopalenia, ofiary z pokarmów, ofiary bite i zalewki – każdą w swój dzień.
38 Oprócz szabatów JAHWE, oprócz waszych darów, oprócz wszystkich waszych ofiar ślubnych i oprócz wszystkich waszych dobrowolnych podarków, które będziecie składać JAHWE.
39 Jednak piętnastego dnia siódmego miesiąca, kiedy zbierzecie plon ziemi, będziecie obchodzić przez siedem dni uroczystość dla JAHWE; pierwszego dnia jest uroczyste święto oraz ósmego dnia jest uroczyste święto.
40 Pierwszego dnia weźmiecie sobie także owoc drzewa hadar, palmowe pąki, gałązki rozłożystego drzewa oraz poprzeczne wierzbiny i przez siedem dni weselcie się przed JAHWE, waszym Bogiem.
41 Przez siedem dni w roku tak będziecie obchodzić to święto JAHWE; to jest wieczna ustawa w waszych pokoleniach. Będziecie je obchodzić siódmego miesiąca.
42 Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach; każdy krajowiec w Izraelu będzie mieszkał w szałasach,
43 aby wasze pokolenia wiedziały, że w szałasach osadziłem synów Izraela, gdy ich wyprowadziłem z ziemi Egipskiej; Ja, JAHWE, wasz Bóg.
44 A Mojżesz ogłosił synom Izraela uroczystości JAHWE.

Wypiszmy te Święta:

  1. Szabat – cotygodniowy odpoczynek jest Świętem Jahwe!
  2. Pascha – Pesach
  3. Święto Przaśników
  4. Pierwociny
  5. Święto Tygodni – Szawuot – Pięćdziesiątnica
  6. Święto Trąbienia
  7. Jom Kipur
  8. Święto Szałasów – Święto namiotów – Sukkot