Co to znaczy wierzyć – Co to jest wiara

Co to znaczy wierzyć ?


Czy może ktoś mówić, że wierzy w Słowo, ale go nie wykonuje?
Poniższego wersetu chyba nie trzeba przedstawiać, bo to chyba najczęściej cytowany werset z Biblii:

Jan 3:16
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Co to jest ‘uwierzy’? Czy jest wierzenie? Jak wygląda wierzenie?
Kilka wersetów dalej w tym samym temacie, czytamy:

Jan 3:20-21
Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto POSTĘPUJE zgodnie Z PRAWDĄ, dąży do ŚWIATŁOŚCI, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu.

Ten, kto nienawidzi światła, nie idzie do światła. Ale ten, kto kocha światło, CZYNI PRAWDĘ, ponieważ przyszedł do światła, które kocha.
Bez zdefiniowania określeń, bez zrozumienia słów, tak, jak je definiuje Biblia, ryzykujemy tym, że możemy mieć pustą i bezczynną wiarę… a tego nikt nie chce…
Nie potrzebowalibyśmy nawet książek “Życie Świadome Celu”, gdyż Biblia ma być Życiem świadomym celu…
Wielu ludzi dzisiaj wie, że gdzieś tam w nich czegoś im brakuje w ich wierze Wiedzą, że to czego ich uczą, jest prawdą, ale czy jest to cała prawda?
Tak wcale nie musi być, bo to frustrujące uczucie… ale jakie jest rozwiązanie?

Jak powiedział Ozeasz 4:6
Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania.

Boże Słowo jest tym poznaniem, jakiego potrzebujemy, jednak zbyt często nie używamy biblijnych definicji do rzeczy, jakie czytamy. Jeśli tak robimy, to w najlepszym przypadku czytane słowo nic nie znaczy, a w najgorszym, poddane naszemu wypaczeniu lub teologii i książek ostatnich dekad. Poznanie jest wtedy zakryte przed nami.
Oto najistotniejsza rzecz w interpretacji i rozumieniu Biblii – Biblia sama się definiuje. Ma wbudowany słownik, chroniący nas przed błędami, więc powinniśmy go używać.
Przeczytajmy ponownie wersety 20-21, które wyjaśniają jak powinno wyglądać ‘wierzenie’.

Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto POSTĘPUJE zgodnie Z PRAWDĄ, dąży do ŚWIATŁOŚCI, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu.

Mamy tu dwa określenia, które musimy zdefiniować zgodnie z Biblią:

 • Prawda
 • Światło

Czym jest Prawda?

Psa 119:142  –   Twoje Prawo jest prawdą.

Całkiem proste…  Prawo = Prawda
A czym jest Światło?

Bo przykazanie jest pochodnią, Prawo – światłem, a pouczające przestrogi drogą do życia. (Przypowieści 6:23)

Ciężko nie zrozumieć tej definicji… Prawo to Światło i Droga życia. To jak Biblia definiuje rzeczy, jest bardzo, bardzo ważne, bo to dzięki tym definicjom wyciągamy zrozumienie.
Zobaczmy to jeszcze raz – Prawo jest Prawdą. Ponieważ jest prawdą, jest instrukcją do drogi naszego życia. Chodzenie takim życiem to światło, które oświetla naszą ścieżkę i nie trzyma nas w ciemności. Czyli według Biblii, Prawo to: droga, prawda, życie i światło.
Chwila! – ktoś krzyknie. Przecież to brzmi jak Jezus (hebr. Jaszua)!
TAK!!  100% racja!  Wielu tego nie widzi! On jest Słowem w ciele!

Jan 1:14
A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

A także Objawienie 19:13, gdzie nasz Pan powraca jako to samo Boże Słowo, jakim był w I wieku.
A czy Boże Prawo nie jest także Bożym Słowem?

Izajasz 2:3
Z Syjonu bowiem wyjdzie Prawo, a Słowo Jahwe – z Jerozolimy.

Mesjasz jest Drogą, Prawdą, życiem i Światłem – ponieważ On jest Słowem. On uczył Słowa, wykonywał Słowo i napominał ze Słowa. I powiedział nam, abyśmy szli tym samy przykładem Słowa, jeśli jesteśmy Jego uczniami.
Rozważcie to, co teraz powiem, bo to naprawdę istotne. On tego wszystkiego co robił i nauczał podczas swej służby, nie robił, by po prostu powiedzieć ‘nieważne’… by od teraz czynić inne Boże Słowo… On nie powiedział, że mamy ignorować Boże Słowo i że przyszedł, by dać nam nowe Słowo Boga.
W I wieku główny nurt teologii oparty był na tradycji starszych i na ludzkich doktrynach, które były przeciwne Bożemu Prawu. Przez setki lat ludzie robili to źle. Ich pisma i nauczania tamtego okresu, napisane przez setki bardzo uczonych i wpływowych osób, przekonywały, przez wiele wieków, ludzi o słabej teologii.

A takie jest rozwiązanie naszego Stwórcy, mające naprawić błąd z I wieku w rozumieniu i stosowaniu Bożego Prawa… Odkrywamy, że pojawiło się Boże Prawo – droga, prawda, życie i światło,
i chodziło w Bożym Prawie przed ich oczyma, a na dodatek, kwalifikowało Go, by wziął za nas nasze grzechy na drzewo.
Ale może chcesz powiedzieć: “Boże Prawo?”, “Myślałem, że mam wolność w Chrystusie?” – przez wiarę.
Tak!  Masz.  Wszyscy mamy.
Ale w takim razie od czego, wolność od Bożego Prawa w Chrystusie?
Broń Boże!

Rzym 3:31
Czyż więc poprzez wiarę przekreślamy Prawo? Wręcz przeciwnie. My Prawo umacniamy.

To z powodu Chrystusa umacniamy i utwierdzamy Prawo w naszym życiu! Nasz Mesjasz przyszedł, by uwolnić nas od przekleństwa za nasze grzechy i nauczyć nas, jak nie grzeszyć.
Grzech zdefiniowany jest jako łamanie Bożego Prawa – patrz np. 1 Jana 3:4
Grzech to zniewolenie! Boże Prawo nie jest zniewoleniem! Jak posłuszeństwo Bożemu Prawu i grzech może być zniewoleniem w tym samym czasie? Boże Prawo definiuje grzech. To by oznaczało, że jeżeli jesteśmy posłuszni Bożemu Prawu – jesteśmy zniewoleni, ale jeśli złamiemy Boże Prawo (zgrzeszymy) – to też jesteśmy zniewoleni? Chrystus jest wolnością, Bo Chrystus jest Prawem (Słowem) w ciele, a przecież Boże Prawo jest wolnością.

Psa 119:44-45
I będę zawsze strzegł Twego Prawa na wieki wieków. Będę kroczył w wolności, bo szukam Twoich przykazań.

Boże Prawo jest Słowem, Drogą, Prawdą, Życiem, Światłem i wolnością. Chrystus jest Bożym Prawem, Słowem w ciele, Drogą, Prawdą, Życiem, Światłem i Wolnością.
Wcale tego nie wymyślam – tak mówi Biblia. Gdy Chrystus mieszka w naszym sercu, oznacza to, że Boże Prawo mieszka w tym sercu. Pamiętajcie, że Boże Prawo w naszym sercu jest GŁÓWNYM CELEM nowego przymierza:

Heb 8:10
Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Jahwe: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.

Cytował Jeremiasza 31. Ale może powiesz: “Myślałem, że mamy być prowadzeni Duchem i być duchowi”, a nie robić Boże Prawo… To znowu ten problem, że nie pozwalamy Biblii definiować nam rzeczy… Pamiętajcie, że podążanie za Bożym Prawem jest całym celem Bożego Ducha, czyli bycie duchowym to podążanie według Bożego Prawa.

Eze 36:26-27
I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.

To o tym mówi Rzymian 8. Nie jesteśmy już pod prawem grzechu i śmierci – zamiast tego idziemy według Bożego Prawa, jak nas prowadzi Duch. To o tym też jest Gal 5:18. Ta sama rzecz.
Jesteśmy prowadzeni przez Ducha, stąd nie jesteśmy już pod prawem grzechu i śmierci. Bycie duchowym (Boże Prawo) rodzi dobre owoce. Cielesność (przeciwko Bożemu Prawu – prawo grzechu i śmierci) rodzi złe owoce. Zapamiętajcie – Prawo jest Duchowe!

Rzym 7:14
Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe.

Osoba duchowa ma chodzić w Bożym Prawie, a nie przeciwko niemu!! Ten, kto jest przeciwko Bożemu Prawu – idzie za ciałem…

Rzym 8:7
Ponieważ zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem Bożemu Prawu, bo też nie może.

To jest wszędzie w Biblii.
To jest duchowość, że kochamy Boże Prawo i podążamy nim. A ci, którzy są w ciele, nienawidzą Bożego Prawa i są mu przeciwni. Widzicie, co się dzieje, kiedy nie definiujemy biblijnych określeń korzystając z Biblii? Dzieje się to, że nasze doktryny teologiczne nagle stawiają Mesjasza przeciwko Bożemu Prawu, kiedy w biblijnej rzeczywistości Chrystus jest tym samym, co Boże Prawo, które zostało spisane. Nasze ciało nie chce tego wcale słuchać, bo też ciało nie lubi Prawdy. Jak czytaliśmy, ciało nie lubi Bożego Prawa. Twoje ciało będzie nienawidzić tego przesłania. Bo ono nie będzie łechtać cię w ucho. Nie będzie łechtać uszu twoich przyjaciół, rodziny, ani nawet pastora, księdza. A jednak ten sam Chrystus, którego ponoć kochamy i wierzymy w niego,
jest tym samym Słowem Boga, przeciw któremu niektórzy uczą. On jest tym samym nasieniem, tym samym światłem, drogą, życiem, prawdą, wolnością, i tą samą skałą, która ma być w nas, jako wierzących wiarą. To są biblijne synonimy na Słowo i Boże Prawo. Nie możemy tworzyć nowych definicji. Nie możemy wymyślać, że Chrystus brał te ustanowione w Biblii definicje a później zdecydował się, by zastosować je do czegoś innego. Chrystus i Boże Prawo są tym samym.

 • Kochasz Chrystusa? To kochasz Boże Prawo.
 • Nienawidzisz grzechu? To kochasz Boże Prawo.
 • Wierzysz Bogu? To wierzysz całemu Słowu, w tym Bożemu Prawu?
 • Jesteś prowadzony Duchem? To jesteś prowadzony, by podążać Bożym Prawem.
 • Nienawidzisz pragnień ciała? To kochasz Boże Prawo.
 • Jesteś duchowy? To kroczysz Bożym Prawem?

Zbyt często próbujemy oddzielić określenia, które podaje nam Biblia. Nie stosujemy wiedzy zawartej na samym początku tej Księgi.
Pamiętacie, co czytaliśmy u Ozeasza?

Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania.

Co mamy zrozumieć? Dokończmy ten werset… Ozeasz 4:6

ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o Prawie swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach.

Teraz, gdy wiemy jak stosować biblijne definicje, przeczytajmy ponownie, co napisał Jan 3:16 i dalej. Zobaczmy na czym polega wierzenie, gdy użyjemy do tego biblijnych określeń (wersety 20-21)

Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu.

Czy możemy zdefiniować te określenia poza Biblią? Czy Jan tak chciał? Czy Jan odrzucił biblijne definicje “światła”, “prawdy” jako Boże Prawo? Czy to w ogóle logiczne? Przyjmujemy, że Światło i Prawda są Chrystusem, ale tu się zatrzymujemy, a ponieważ się zatrzymujemy, brakuje nam cudownych instrukcji i zrozumienia, jakie z tego miało wypłynąć. Wierzenie Bogu, to kochanie Prawa i Słowa (nasz Pan to Słowo w ciele). Wierzenie, że Słowo jest prawdą, to nienawidzenie grzechu (które jest łamaniem Bożego Prawa). Dowodem, że kochamy Prawo, to jego wypełnianie – a  dowodem nienawidzenia grzechu, jest nie grzeszyć. Czy może ktoś twierdzić, że całe Słowo Boga jest prawdziwe i świadomie nie czynić Bożego Słowa? To byłoby definicją chodzącego oksymoronu 🙂
Przeczytaj, co Mesjasz powiedział faryzeuszom w Mat 23 …bo oni tak właśnie robili… bo tak była teologia, jakiej uczyli. Nasz zbawiciel nakazał w Mat 23, że mamy robić wszystko, czego Mojżesz uczył, a nie fałszywych tradycji i doktryn faryzeuszów. Czyż nie mamy uczyć narodów wszystkiego, co nakazał nam Pan? – Mat 28:19-20
To, co robimy, jest dowodem tego, w co wierzymy wewnętrznie. Jeśli ktoś NIE czyni Słowa, to oznacza, że Nie wierzy, iż Słowo jest prawdziwe. Nasze czyny definiują innym nasze wewnętrzne przekonania. Kiedy kochasz Drogę, Prawdę, Życie, Światło, Wolność – to kochasz obie rzeczy, Mesjasza i Boże Prawo, ponieważ oni są tym samym i NIE można ich rozdzielić.

 • Kochanie Jaszua = Kochanie Bożego Prawa
 • Nienawidzenie grzechu = Kochanie Bożego Prawa
 • Kochanie Boga = Czynienie Bożego Prawa

Nasz Mesjasz nie umarł tylko jako objaw Bożej łaski dla nas, Jego miłości do nas, ale Chrystus nauczył nas, jak kochać, pokazując nam Boże Prawo, gdyż KAŻDE (nie tylko parę) przykazanie Boga wisi na miłowaniu Boga oraz bliźniego. Chodząc jak Jaszua chodził, oznacza chodzenie w tych samych instrukcjach, w jakich Jaszua chodził. To dlatego CAŁE Pismo jest pożyteczne ku sprawiedliwości (nie tylko wybrane fragmenty). Z Biblijnego punktu widzenia, wierzący mają robić to, w co wierzą i wierzyć w to, co robią. Jesteśmy powołani, by wierzyć Bożemu Słowu jako prawdzie, a nie wierzyć, że Boże Słowo jest fałszywe i zniesione. Bóg i Jaszua – Jezus są tym samym Słowem, które Biblia określa jako Słowo, i my, albo akceptujemy naszą wiarę w Boga (Słowo), jako prawdę, albo nie. Nie możemy twierdzić, że część Słowa nie jest już Bożym Słowem. Nie możemy sobie wybierać i mówić, że to obowiązuje, a to nie. Jeśli Bóg jest Słowem, to jak możemy mówić, że tylko CZĘŚĆ Boga jest prawdą, a część nie. To nie ma sensu. Albo On jest Słowem, albo nie. Nasz Pan nie jest tylko cząstką lub fragmentem Słowa. Nasza wiara zbawia nas, bo nie  jesteśmy w stanie UCZYNIĆ nic, by się zbawić. To oznacza łaskę, niezasłużoną rzecz. W tym samym czasie, nasza wiara jest w Słowo, Słowo, które jest ciałem. Czy możemy mieć wiarę w Słowo, które odrzucamy lub nie chcemy wykonywać? Co to za wiara?
Wiara oznacza, że wierzymy, iż Słowo jest prawdą i poddajemy się mu, jako prawdzie. Czy w naszej wierze robimy rzeczy, które są przeciwne prawdzie? Co to za wiara? Nasza wiara w Słowo, to nasze wewnętrzne przekonanie – ale każde wewnętrzne przekonanie uzewnętrznia się.
Kilka wieków temu, gdy niektórzy uczynili jeden krok, by odejść od Rzymu, i są tym zadowoleni; ale czemu się zatrzymali w wierze i nie czynią całej Biblii? Już czas, by wyjść z ciemności i zniewolenia w sprzeciwianiu się Bożemu Prawu, i doświadczyć pełnego błogosławieństwa i nagrody za życie w Jego drodze, prawdzie, życiu, świetle i wolności.
Twierdzimy że Jaszua, jako Boże Słowo, nie zawiera Bożego Prawa w Bożym Słowie, że nagle zmienił definicje, chociaż Boże Słowo o tym nie uczy, ani nie miałoby sensu. Jeśli idziemy za Jaszua, Jezusem, to musimy iść za całym Bożym Słowem. Tego się już nie da prościej. Chrystus nie bez powodu powiedział, że nie wypowiada swoich własnych słów, byśmy nie myśleli, że mówi sam od siebie. On był i jest tym samym Słowem, które już było zdefiniowane jako Słowo. I teraz, gdy to wiemy, mamy wierzyć i praktykować całe Boże Słowo, czy tylko część?
Podsumujmy to kilkoma pytaniami do zastanowienia się:

 1. Czy Jaszua jest Słowem w ciele?
 2. Czy Jaszua wypowiadał tylko słowa Ojca, w autorytecie Ojca?
 3. Czy Jaszua (Słowo) jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki?
 4. Czy Bóg jest Słowem i czy Bóg może się zmieniać?
 5. Czy 3 Mojż 11 i 23 jest częścią Bożego Słowa?
 6. Czy 3 Mojż 11 i 23 może się zmienić?

Czy twoja teologia poprawnie odpowiada ‘tak’ na pytania 1-4, ale ma problem z pytaniami 5 i 6?

To masz problem do rozwiązania…
 

 

Jest to transkrypt nauczania 119 Ministries zatytułowanego “Co to znaczy wierzyć”, które można znaleźć na http://www.youtube.com/watch?v=S4Wzgt6z1Zo lub http://vimeo.com/78197165
tłumaczył – Bogusław Kluz