Pochwycenie kościoła

Czy będzie pochwycenie kościoła?

Zachęcam do obejrzenia poniższego nauczania, w którym przebadamy wszystkie tak zwane ‘wersety pochwycenia’ i dowiemy się, kto podczas przyjścia Pana, Jaszua Mesjasza, zostanie zabrany, a kto pozostawiony.

 

A tutaj całe nauczanie w postaci tekstu, do czytania, jako plik pdf  – Pochwycenie kościoła

Jaszua jako wczesny i późny deszcz

Wczesny i późny deszcz.

Czytając Biblię natrafiamy raz na jakiś czas na takie właśnie określenia. Żyjąc i mieszkając tu, na północy Europy, z dala od cieplejszych klimatów, tak naprawdę nie rozumiemy tych określeń. Dopiero poznawszy z bliska klimat panujący w okolicach Izraela jesteśmy w stanie zrozumieć i docenić znaczenie słów – wczesny i późny deszcz.

Jednak w Biblii mnóstwo rzeczy nie występuje przypadkowo. Zatem nie powinniśmy się dziwić, że określenie wczesny i późny deszcz może i odnosi się do Jaszua (do Jezusa).

Powinniśmy wciąż mieć przed oczami – a raczej powinny nam brzmieć w uszach – słowa Jaszua, gdy mówi:

Jan 5:37-40, 45-47
A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci jego nie widzieliście, ani słowa jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał.
Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot…
Nie myślcie, że Ja was będę oskarżał przed Ojcem; oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom?

A także:

Łuk 24:25-27
O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach.

Zatem Jaszua w swoich własnych słowach potwierdza, że cała Biblia mówi o Nim. Mamy więc podstawy, by wszędzie Go szukać.

Niektóre fragmenty i proroctwa mówią nam to wprost. Prorok Ozeasz bezpośrednio przyrównuje przyjście Jahwe (czyli Jaszua) do wczesnego i późnego deszczu. Jest to jedna z zapowiedzi tego, że sam Bóg zstąpi na ziemię. Oto ten fragment:

Ozeasz 6:1-4
Chodźcie, wróćmy do Jahwe; bo On rozszarpał i On nas też uleczy; On zranił i On opatrzy. Po dwóch dniach nas wskrzesi, a dnia trzeciego nas podniesie, abyśmy żyli przed Jego obliczem. Poznajmy, dążmy usilnie, by poznać Jahwe! Jak zorza poranna – tak pewnym jest jego przyjście, a przyjdzie do nas jakby deszcz, jak późny deszcz, co zrasza ziemię.
Co ci mam uczynić, Efraimie? Co tobie uczynić, Judo? Wasza miłość jest jak poranny obłok; jak rosa, co wcześnie przemija.

Proroctwo to jest zapowiedzią drugiego przyjścia Mesjasza (patrząc z naszej perspektywy, gdyż wiemy, że pierwsze przyjście Mesjasza miało już miejsce).

Potwierdza nam to Jakub, apostoł, w Nowym Testamencie. Oto jego proroctwo:

Jakub 5:7-8
Zatem bracia, bądźcie wytrwali aż do przyjścia Pana. Oto rolnik wyczekuje na cenny owoc ziemi oraz jest względem niego wytrwałym, aż otrzyma wczesny i późny deszcz. I wy bądźcie wytrwali oraz wzmocnijcie wasze serca, bo zbliżyło się przyjście Pana.

Bądźmy zatem jak rolnicy – wytrwali!
Doczekaliśmy się już Jego pierwszego przyjścia, wczesnego deszczu. Teraz wypada nam tylko odrobinę poczekać na Jego drugie przyjście, na późny deszcz. I nastąpi żniwo…

Maranata… przyjdź Panie, przyjdź Jaszua…