Tysiącletnie Królestwo

Tysiącletnie (Milenijne) Królestwo

Jest to transkrypt wykładu z serii “Koniec Wieku” zatytułowanego “Tysiącletnie Królestwo”.

Wykład:

 

Skrypt do pobrania w pliku pdf – Milenijne Królestwo

 

Wykład z cyklu »Koniec Wieku«

pod tytułem „Czym jest Tysiącletnie Królestwo”

Ojcze, proszę Cię w imieniu Twego wielkiego syna, Jezusa – Jaszua Mesjasza – byś mówił przeze mnie słowa mądrości, poznania, zrozumienia, rozróżniania; a przede wszystkim – Prawdy! Boże, modlę się, gdy będę przemawiał to, coś Ty przygotował i położył mi na sercu, byś inspirował, zachęcał i dał krytyczne zrozumienie tematu, który jest nie tylko kontrowersyjny, ale także najmniej poruszanym dziś tematem na kazalnicach. Panie, modlę się, byś otworzył nasze serca, aby Cię słyszeć. W imieniu Twego syna. I wszyscy mówią… Amen.

Koniec Wieku. Jeśli tego nie znacie i oglądacie to pierwszy raz, bo może ktoś wam to podesłał, mamy w tej serii już 5 części, gdzie idziemy od początku – od Jakuba i Ezawa, jak to się zaczęło, po pochwycenie, przez całą linię czasu. To ostatnia część w serii Koniec Wieku, numer 6 zatytułowany „Czym jest Tysiącletnie Królestwo?” Jak wygląda, czym go czuć, czym pachnie, kto tam będzie, a kto nie? Kiedy nastąpi? Czy nastąpi? Na te pytania dziś będziemy odpowiadać.

Spośród wszystkich proroctw biblijnych nie ma chyba bardziej kontrowersyjnego i nierozumianego tematu niż Tysiącletnie Królestwo. Są inne kontrowersyjne tematy poza Tysiącletnim Królestwem, panowaniem Mesjasza przez 1000 lat. Ten sam temat nauczany jest w Starym Testamencie.

Zatem… w Tanachu mamy proroctwa mówiące o okresie, kiedy Mesjasz ma powrócić. Czyli w Starym Testamencie są proroctwa mówiące, kiedy przyjdzie Mesjasz, a także w Nowym Testamencie mamy ten sam koncept, z jakim zaznajomieni są chrześcijanie. Jednak nie są oni aż tak obeznani z proroctwami ze Starego Testamentu. Jeśli chcemy zrozumieć, jak wygląda ten temat, to musimy wrócić na początek… i tak właśnie zrobimy.

Tysiącletnie Królestwo odnosi się do tysiącletniego panowania Mesjasza. To panowanie Mesjasza, którego znamy jako Jaszua (co oznacza zbawienie), a w języku polskim jako Jezusa, Syna Bożego, jest postrzegane jako Królestwo Mesjańskie, zapowiadane przez proroków w Tanachu.

Objawienie 20:1-6
I zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce. I chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni tysiąc lat. A potem musi być wypuszczony na krótki czas. Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I [zobaczyłem] dusze ściętych z powodu świadectwa Jaszua i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat.

Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ gdy to się wydarzy, kiedy wróg bądź przeciwnik, lub po heb. Ha Satan – to stąd mamy polskie Szatan – czyli Przeciwnik, kiedy Przeciwnik zostanie związany na 1000 lat, już ten fakt zmieni reguły gry – zgodzicie się? Ten werset jest kluczowym wersetem do zrozumienia, kiedy nastanie Millenium i jakie będzie. Idziemy dalej.

Jeśli nie znacie kontekstu tego fragmentu o oddawaniu czci bestii, obrazu, jej imienia, liczby 666 – numeru jej imienia, to zachęcam was bardzo, byście obejrzeli poprzednie części tej serii, gdzie szczegółowo omawiam te rzeczy. Nie zrobię tego dzisiaj, ale za to chcę zaznaczyć już na początku, że Szatan będzie związany na 1000 lat, że będą ludzie, którzy powrócą do życia; będzie zmartwychwstanie umarłych.

A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat.

Literalnie, czy 1000 lat to literalnie 1000 lat? Ponieważ są ludzie, którzy w to nie wierzą. Nie ma wątpliwości, że okres ten to dokładnie tysiąc lat. Niektórzy interpretują to alegorycznie i oznacza to po prostu ‘długi okres czasu’. Jednak taki pogląd nie jest egzegezą, czyli naturalnym odczytywaniem tekstu, wyciąganiem tekstu, lecz raczej przeciwieństwem – eisegezą – wciskaniem do tekstu tego, co ktoś już wierzy. Bezpośrednie odczytywanie tekstu jest bardzo jasne w tym, że jest to dokładnie 1000 lat. Słowa ‘tysiąc lat’ z powyższego fragmentu to tłumaczenie greckich słów ‘chilia‘, które oznacza tysiąc oraz ‘ete‘, które oznacza lata. Czyli oznacza to literalnie – 1000 lat. A nie ‘długi okres czasu’. W Biblii występują słowa, które określają pewien odcinek czasu, które po hebrajsku oznaczają długi odcinek czasu, bez określania jego długości. Ten wyraz nie jest nim, nasz wyraz oznacza dokładny czas – 1000 lat.

Prześledzimy trzy różne interpretacje albo teorie na temat ‘1000 lat’.

Numer 1: postmilenializm. Będziemy omawiać, czym jest postmilenializm.

Numer 2: amilenializm.

I numer 3: premilenializm.

Mamy postmilenializm, amilenializm i premilenializm. To są trzy poglądy na Millenium. W skrócie omówimy każdy z nich, a potem przejdziemy do sedna naszego tematu.

Postmilenializm – tak nazywa się ten pogląd, gdyż uczy on, że Jaszua nie wróci na ziemię, dopóki nie skończy się Milenijne Królestwo. Postmilenializm – czyli po Milenium, Milenium panowania Chrystusa. Zatem Jaszua powraca PO Milenijnym Królestwie. Może niektórzy z was w to wierzą, może tak was uczyli, a może ten koncept sprawia wam niejaką trudność? Zamiast literalnego panowania Jaszua z ziemskiego tronu w Jerozolimie, Jaszua panuje nad ziemią w postaci głoszenia Ewangelii i ustanowienia chrześcijańskich zasad moralnych i etyki na całym świecie. Niektórzy – ci co wierzą w postmilenializm – mówią, że Jaszua nie panuje i nie rządzi z ziemi, lecz panuje poprzez zwiastowanie Ewangelii już teraz. To by był postmilenializm. Kiedy większość świata zostanie nawrócona na chrześcijaństwo poprzez to stopniowe rozprzestrzenianie się Ewangelii, wtedy Jaszua wróci, by objąć Swoje Królestwo, osądzić złych i wprowadzić Swój lud do życia wiecznego, do Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Postmilenializm uczy, że świat ma stawać się coraz lepszy, w miarę powiększania się liczby chrześcijan, Hm… nie jestem pewien, czy to działa… ten nadchodzący chrześcijański świat ma reprezentować Milenijne Królestwo przed przyjściem Jaszua. Chcę wam powiedzieć, że JEŻELI to jest prawdą, to Jaszua NIGDY nie powróci. Dlaczego? Bo tego nie widzimy w rzeczywistości. Nie widzimy tej chrześcijańskiej ery, która poprawia świat na lepszy. Świat na naszych oczach się mota. Staje się gorszy! Prawdę mówiąc, gdybyście wzięli dzisiejsze chrześcijańskie standardy moralne, co jest normalne i OK dla przeciętnej chrześcijańskiej kobiety, by nosić w niedzielę do kościoła, i cofnęli się z tym 50 lat wstecz, to nazwaliby ją ladacznicą. Ta osoba nazwana by była ladacznicą, tylko z powodu różnicy skromności. To, jak działają zasady moralne – przynajmniej jeśli chodzi o Amerykę, 50 lat temu świeckie zasady były niżej, a zasady kościoła były wyżej. Potem stało się, że świat obniżył swoje zasady, kościół też. I potem znowu obniżyli. I dość szybko, stało się, że spadły do piwnicy, świeckie zasady moralne upadły do najniższego poziomu w historii Ameryki, a kościelne, o których chlubimy się, że są znacznie wyższe niż ich, statystycznie, procentowo – tak, ale porównując je do świeckich zasad 50 lat temu, to my staliśmy się świeccy i pogańscy. Rozumiecie? Zjechaliśmy w dół się na tej moralnej drodze i użyliśmy państwowych i świeckich standardów dla naszej świętości. Jesteśmy bardziej święci niż oni, lepsi od nich. Nie chcielibyście porozmawiać z kimś, kto pracuje w klinice aborcyjnej, by dowiedzieć się, jak wiele dziewczyn z kościoła przekracza ich podwoje. Wydaje mi się, że świat nie staje się lepszy z powodu Ewangelii, gdyż Pismo mówi co innego. Pismo mówi nam, że w dniach przed przyjściem Jaszua nastąpi wysyp fałszywych proroków i nauczycieli, ucisk, wojny, a wierzący będą znienawidzeni z powodu imienia Pana przez wszystkie narody. Nie wydaje się przedstawiać jakiegoś wspaniałego, cudownego obrazu, lecz mówi raczej coś takiego: Tak jak było w czasach Noego, będzie dokładnie tak samo, zanim Syn Boży powróci. A w czasach Noego nie było nic ciekawego. Był to czas zła i nieprawości – ujmując to łagodnie. Nigdzie w Piśmie czas przyjścia Mesjasza nie jest przedstawiony jako czas pokoju i powszechnego przyjęcia Ewangelii. Mesjasz przychodzi po to, by walczyć z narodami i panować żelazną rózgą i żelazną ręką – mówi Biblia. Czy wiecie, że jedyny raz, kiedy jest użyte określenie ‘panowanie żelazną rózgą’, to przy ‘całkowitym zniszczeniu’? Wiecie, to nie jest takie delikatne popędzanie owcy patyczkiem. To zniszczenie.

OK. Przechodzimy do drugiego – Amilenializm.

Amilenializm. Co to jest? Ten pogląd uczy, że Milenijne Królestwo JUŻ się zaczęło przy zmartwychwstaniu Jaszua. Według amilenialistów Jaszua rządzi już teraz, a my znajdujemy się w Milenijnym Królestwie. Jeśli tak jest, to ja się wypisuję. Jeśli już TERAZ jesteśmy w Bożym Królestwie… … czego tu oczekiwać, panie i panowie? Amilenializm – jeśli literalne słowa z Biblii mają jakieś znaczenie, to amilenializm nie może być prawdą. Ponieważ literalna perspektywa Pisma, to Jezus, Jaszua, Mesjasz, który przychodzi i będzie panował na tej ziemi. Będziemy Go widzieć, doświadczać, czuć. Wszystko o Nim będzie z Niego emanować na tę ziemię. Już nie będzie ukryty. Objawi się. Za pierwszym razem… nawet Judaizm ma dwie koncepcje Mesjasza, wierzą oni w dwóch Mesjaszów, jeden to Mesjasz, syn Józefa, a drugi, to Mesjasz, syn Dawida. Mesjasz, syn Józefa to ten, my byśmy powiedzieli, że to ta sama osoba, Mesjasz, syn Józefa, to ten życzliwy; który karmi – to właśnie czynił Józef; prowadzi – patrząc z perspektywy pasterstwa. Natomiast Mesjasz, syn Dawida – z ich perspektywy – jest zwycięskim królem. Czekają oni na Zwycięskiego Króla. W chrześcijańskich kręgach jest to ta sama osoba, lecz w różnych czasach. Jaszua, Jezus jest tym, który za pierwszym razem był Mesjaszem-synem-Józefa, przyszedł jako pasterz, jako pokorny sługa, a drugi raz przyjdzie i Rzymianie uciekną. Na takiego właśnie czekają! I tak się właśnie stanie. Przejdźmy do premilenializmu.

Premilenializm. Został nam ostatni jak na razie najpopularniejszy. Ten pogląd uczy, że Jaszua fizycznie powróci na ziemię i ustanowi siebie Królem w Jerozolimie, co rozpocznie Milenijne Królestwo. Zgromadzi Izraela z czterech krańców świata i wprowadzi do ziemi, gdzie będą z Nim panować przez 1000 lat. Ten pogląd uznaje literalną interpretację Biblii w odniesieniu do Milenijnego Królestwa – zwłaszcza Objawienie 20:1-6. Możecie sami poczytać. Chcę zwrócić uwagę – dla tych, którzy nie są obeznani z terminologią i definicją Izraela, wielu ludzi ją zna, ale ci, którzy są nowi, pozwólcie, że przedstawię wam bardzo szybkie tło.

Pewien kaznodzieja w Daystar – oglądałem go nawet dzisiaj – bardzo tego gościa szanuję, oglądałem jego nauczanie na temat proroctw, gdzie zaczął wyjaśniać historyczną etymologię słowa Żyd w Izraelu oraz Izraelita. Uczynił jeden poważny błąd przy omawianiu historii Żydów, Izraelitów i Izraela. Jego błędem jest łączenie terminu Żyd ze słowem Izrael. Jeśli uważnie spojrzycie w Biblię, to dostrzeżecie, że są to oddzielne, lecz mieszane określenia. Co mam przez to na myśli? Oto co myślę i dlaczego jest to takie ważne: gdy mówimy o proroctwach, o czasach końca, o ucisku, o Izraelu, to lepiej wiedzieć, co te definicje oznaczają. Ponieważ jest różnica (w Tanachu, w Starym Testamencie) pomiędzy Żydami a Izraelem. Gdyż istniały dwa królestwa, rozdzielone po panowaniu Salomona. Istniało 12 plemion Izraela, 10 oddzieliło się na północy – zwali się Domem Izraela, i dwa na południu – zwane Domem Judy. Gdy Dom Judy dostał się na 70 lat do niewoli do Babilonu – co się stało? To stąd pojawiło się określenie Żyd, Judejczyk. Pojawiło się od Żydów (głównego plemienia), którzy żyli w Południowym Królestwie; Dom Judy to Juda, Benjamin, trochę z Lewitów i z Symeona. Jednak Juda był najważniejszym plemieniem, stąd zaczęli być znani jako Żydzi (Judejczycy). 10 północnych plemion zostało rozproszonych po Asyrii i literalnie utracili swą tożsamość przez kolejne tysiąc lat. Do czasów zniszczenia drugiej świątyni Północne Królestwo utraciło swą tożsamość, nie wiedzą, kim są, nie znamy ich DNA. Wiemy tylko, kim jest Południowe Królestwo. A dlaczego? Ponieważ wrócili z Babilonu i to są obecni Żydzi. Błędem, jaki wielu eschatologów czyni, jest to, że nie rozumieją tego, co Biblia mówi o zgromadzaniu z czterech krańców ziemi rozproszonych plemion (diaspory – ci, co są w rozproszeniu), to nie mówi tylko o Żydach, lecz o CAŁYM Jego ludzie, zwłaszcza 10 zagubionych plemionach Północnego Królestwa. To było wyraźnie powiedziane w proroctwach – zostali rozproszeni na cztery krańce świata. Gdy zatem Biblia mówi, że zbiorę tych, którzy są rozproszeni, to mówi w szczególności o 10 północnych plemionach Domu Izraela.

OK… to był „Kryzys Tożsamości” w 90 sekund. Jeśli o tym nie słyszeliście i chcielibyście dowiedzieć się więcej i głębiej, to zachęcam was do obejrzenia nauczania pt. „Kryzys Tożsamości”. Pozwoli wam to uzyskać głębszy zakres na ten temat, który jest tak ważny. Dlaczego jest taki ważny? Ponieważ mówimy tu o ucisku, o Objawieniu. Jeśli wierzysz, że to dotyczy TYLKO Żydów, to gdy Jan, natchniony Duchem Świętym mówi w Objawieniu o Izraelu, to przyjmiesz, że mówi tylko o Żydach, gdy w rzeczywistości tak nie jest. Gdyby tak było, to kiedy powróci Mesjasz i kiedy na ziemię zstąpi Nowe Jeruzalem, to byłaby tam tylko jedna brama. Byłaby to Brama Judy. Jednak niestety – lub stety – jest tam 12 bram. Jedna na każde plemię. Słuchajcie mnie, gdyż jest to dla was nowe: NIE MA ŻADNEJ BRAMY DLA POGAN !!! Jeśli uważasz się za pogańskiego chrześcijanina – może to być fajne i emocjonalnie związane z tą terminologią, lecz chcę wam powiedzieć, że kiedy Mesjasz powróci, będziesz przechodził przez inną bramę, i tą bramą będzie jedna z 12 bram plemion. Moja Biblia mówi, że kiedy przyjdzie Mesjasz i zostaniemy wprowadzeni do ziemi, to jeśli nie znasz nazwy swego plemienia, zgadnij, co musisz zrobić? – będziesz musiał wybrać, gdzie chcesz mieszkać w Izraelu. I to, gdzie osiedlisz swoją rodzinę, to będzie stanowiło twoją tożsamością plemienną. Jest to niewiarygodne, że od 1 Mojżeszowej do Objawienia, wszystko dotyczy Izraela, wiąże się z liczbą 12 – stąd mamy 12 konstelacji, 12 koszy na chleb, 12 uczniów, 12 dzieci Jakuba, 12 Ismaela, … 12 wszystkiego. Ile lat miał Jaszua, gdy był w świątyni pierwszy raz? Miał 12 – … ale to zapewne przypadek 😉 W Biblii nie ma przypadków. Wszystko kręci się wokół tego tematu, o Jego doskonałej liczbie rządzenia – 12. Kontynuujmy…

Premilenializm – wydaje się najbardziej biblijnym poglądem – w tym sensie, że w przyszłości będzie literalne królestwo, w jakim Jaszua będzie fizycznie panował na ziemi. Nie wiem jak wy, ale ja nie chcę panować na tej ziemi bez kogoś, kto by mnie wspierał. Wiecie, kiedy Filistyni szli walczyć, zgadnijcie, kto szedł pierwszy? Goliat i jego bracia. Dlaczego? Cóż… mieli 5 metrów. Ja również posłałbym ich pierwszych. Mógłbyś się schować za jego udem i nie być widocznym. A tak przy okazji, ile kamieni wziął Dawid? Wziął 5 kamieni. Wielu z nas myśli, hm… może Dawid był marnym strzelcem, nie był pewny… Nie! Był taki pewny, że… – tak przy okazji, mówimy o 200 km/h z jaką lecą kamienie, 200 km/h !! Nawet byście go nie zobaczyli. Był taki pewny i taki dokładny ze swoją procą, że w sumie wziął 5 kamieni, ponieważ wiedział, że Goliat miał jeszcze 4 innych braci. I jeśli położy Goliata, może będzie musiał zmierzyć się ze wszystkimi. TO… jest pewność i wiara, jaką miał Dawid w swoim królu. Podczas gdy wielu ludzi przygotowuje się na koniec świata. Mają dom do mieszkania i drugi dom na swoją amunicję. Jedyną amunicję, jaką potrzebuję, to podkolannik. By paść na kolana! Dziwne, nie? Zwariowane, co? By paść na kolana i modlić się! Nie neguję, że przygotowywanie się jest złą rzeczą. Sam się przygotowuję, na cokolwiek ma się wydarzyć. Ale chcę wam powiedzieć, że moja Biblia mówi, że gdy przemówię do drzewa albo do góry, by się przesunęła, albo spojrzę na Szatana i powiem mu ‘stań za mną’, to on musi usłuchać, gdyż krew Jezusa Chrystusa jest we mnie. Nie muszę go prosić dwa razy.

Najlepszym sposobem przygotowania na czasy końca, to przygotowanie swego życia i swej duszy, przygotowanie się na sąd – mówi Pan, Bóg. Teraz jest czas, by wrócić do swego króla – mówi Pan. Przestańcie czynić przygotowania, by napełnić swoje brzuchy, a zacznijcie szukać manny z nieba – mówi Bóg. To jedyna rzecz, która cię zaspokoi w czasach końca. W Passion for Truth przyjmujemy premilenializm. Wierzę, wierzymy, że Jaszua powróci, na obłokach, postawi stopy na Górze Oliwnej i będziecie o tym wiedzieć. Nawet nie musicie tego widzieć, poczujecie to. Jaszua powróci, by ustanowić Swe Królestwo – PO Wielkim Ucisku. Mat 24:29-31 Objawienie 19-20 opisuje Jaszua powracającego na ziemię do swojego ludu, pokonującego w bitwie swych wrogów, by zaraz po tym ustanowić Milenijne Królestwo. Nie ma żadnej przerwy, czekania, nie przychodzi połowicznie, nie przychodzi na początku, by wyratować cię z kłopotów, bo jesteś małym kociaczkiem, a On nie chce urazić twych uczuć podczas Wielkiego Ucisku. Jesteś oblubienicą Mesjasza, która nie jest gotowa, więc On będzie cię uciskał, aż przerobi cię na podobieństwo Jego Syna i będziesz godny miana oblubienicy. Od 1 Mojżeszowej po Objawienie ucisk powinien być oczekiwany przez świętych i przez oblubienicę. Jeśli nie pragniesz ucisku, prawdopodobnie nie jesteś oblubienicą. Możesz być gościem weselnym To odrębne nauczanie, nie ma teraz czasu, ale obejrzyjcie „Kto jest oblubienicą?” Jest różnica między gościem weselnym i między oblubienicą. Dlatego Jaszua dał przypowieść o uczcie weselnej. Wszyscy tam byli. Jedni to oblubienica, która jest gotowa (tych pięć mądrych panien). A część nie jest gotowa. Nie wiem, jak wy, ale nie znam dziś chrześcijanina, który się nie cieszy i nie może się doczekać przyjścia Mesjasza. Przemyślcie to, co powiem. Ponieważ jesteście tacy sami. Każdy oczekuje przyjścia Mesjasza, mówiąc: „Nie mogę się doczekać, aż przyjdzie Jezus. To będzie takie cudowne, polecą konfetti”. „Wszystko będzie cudowne; będzie tort; Witaj w Domu”. A moja Biblia mówi mi, że będziemy płakać! Odważę się powiedzieć, że ja będę jednym z nich. Dlaczego? Ponieważ nikt… Posłuchajcie!… My nie czytamy Biblii. Czytamy w niej to, co chcemy. A chcemy być szczęśliwi, czuć się wygodnie, bezpiecznie. Chcemy być pełni mocy, a jesteśmy tacy zgrzybiali w naszych ciałach, że stworzyliśmy iluzję, jak ten dzień ma wyglądać, podczas gdy Biblia mówi, że jest czarny, ponury, i że ludzie będą padać na oblicze i na kolana, i wyznawać, że On jest Panem I nie będzie to „juhu, hura”. Będą to łzy i żałoba, smutek i żal. Dlaczego? Bo nikt nie ustoi przed Świętym Bogiem. I kiedy uświadomisz sobie swoją nikczemność, nie ustoisz. Nie dlatego, że cię zmusza upaść na kolana, ty sam upadniesz na twarz. Dlaczego? Ponieważ ciemność nie może się ostać w obecności światłości. I sami nie wiemy, jak wiele ciemności egipskich jest wciąż w nas. To dzień niepodobny do innych. Dlatego nazywany jest „Wielkim i Strasznym Dniem Pana”. Nie, nie mówię, że tak będzie na wieki. Nie. Lecz ten dzień – nie wiem jak wy, ale kiedy Pan, Jaszua pokazuje mi mój brud, kiedy zaglądam w Jego Słowo, to nie jest jak ‘przybij piątkę’. Bo gdy myślisz, że jesteś godny, to jesteś niegodny. I jeśli myślisz, że jesteś gdzieś czysty, On zabiera swoje stopy z tego miejsca i odchodzi. A jeśli myślisz, że jesteś gdzieś nieczysty, tam staje w twojej obronie. Nie wierzcie, że jest coś w was godnego, by chociażby spojrzeć na Niego, gdy przyjdzie w chmurach. Moment, w którym uwierzysz, że będziesz się radował, jest momentem, w którym nie dostrzeżesz dumy w swoim sercu. Twarda to mowa, ale zrozum, że Jaszua nie przychodzi, by przybić ci piątkę, panie i panowie, On przychodzi najpierw osądzić Swój lud. I widzimy, co dzieje się z Jego wrogami. A Słowo mówi, że nas pierwszych osądzi. Może dlatego będziemy płakać? Przemyślcie to sobie.

Mat 24:31 mówi:
Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.

Wiecie, kim są wybrani? Kto słyszał o doktrynie wybrania, predestynacji? Rozwiążę to dla was bardzo szybko. Biblia dokładnie nam mówi, czym jest wybranie. Jedyni ludzie w całej Biblii, którzy kiedykolwiek byli wybrani przez Boga, to wybrany lud Izraela. Są wybrani. Odpadli od łaski. Północne Królestwo zostało rozwiedzione od Jego łaski. Zostali rozegnani na cztery strony świata. I byli predestynowani, by powrócić. To wszystko. Doktryna predestynacji lub wybrania, to po prostu Bóg mówi: Ja wybrałem swój lud, oni rozeszli się po narodach, będę wśród nich małą świątynią, mój Duch będzie pośród nich, poślę Swego Syna, by im przypomniał, kim są, po czym ich zbiorę ze wszystkich miejsc, gdzie są. Nie chodzi o krew, pokrewieństwo, genealogię itp. Mówię o tym, że faktyczny lud Izraela to dzieci Boże. Chcę, żebyście ze mną powiedzieli to, co mówi Biblia: Bóg zamieszkuje wśród… no co jest ludzie z wami? Zamieszkuje w jakimś konkretnym kościele w Ameryce? Nie, Biblia mówi: pośród chwały swego ludu (Psa 22:4). Jeśli przeczytacie to po hebrajsku, to nie brzmi to tak. Powiedziane tam jest – Izrael – Bóg przebywa pośród chwały Izraela. Musisz być częścią Izraela, jeśli chcesz być Jego ludem, ponieważ Nowe Przymierze – zgodnie z Jer 31:31 – jest dane tylko Domowi Izraela i Domowi Judy. Amen.

Zach 14:4 – mój ulubiony rozdział o Czasach Ostatecznych – mówi:
Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe.

Popłynie stamtąd rzeka, kierując się do Morza Martwego, które uzdrowi. Takie coś dzieje się, gdy powróci Mesjasz. Zaczyna uzdrawiać Ziemię. Lecz nie tylko to. Przychodzi też, by zniszczyć swoich wrogów. Nie mam czasu na wszystkie fragmenty, ale Objawienie 19:11-21; 2 Tes 2:8; Zach 12:1-9, 14:12-15 wszystkie jasno mówią, że Jaszua przyjdzie, by zniszczyć swoich wrogów. Nie mam na to czasu, ale dla tych z was, którzy lubicie eschatologię, Czasy Końca, pozwólcie że wam coś powiem. Chcę, byście w środku swojej głowy narysowali linię, niech po tej stronie to Jego lud, a po drugiej stronie nie Jego lud. To typowy obraz, jaki tworzymy w swoich umysłach. Ilu z was wie, że Bóg jest Bogiem wzorców i z pokolenia na pokolenie jest taki sam. Kocha wzorce. Kocha też okręgi, gdyż cały wszechświat, od atomu po gwiazdy, planety, Słońce są okręgami. Wszędzie widzimy wzorce. Wzorzec, jaki chcę wam pokazać to nie tylko ten grecki koncept lewej i prawej połówki mózgu. Są tu jacyś studenci medycyny, pielęgniarki? To nie są dwie połówki, prawda? Ile ich jest? Ile komór serca mamy? Dwie połówki, cztery komory. To samo jest z mózgiem, widzimy to samo z naszymi częściami – dwie połówki, cztery części. W Księdze Enocha dziwnym trafem, trafiamy do Gehenny, ogni piekielnych – widzi tam wiele pomieszczeń, nie tylko jedno. My w naszych greckich umysłach mówimy: dobry i zły. Restauracja – Fast Food. Nie widzimy nic poza tym. Chciałbym wam zasugerować, że po stronie sprawiedliwych, którzy są Jego, są oni podzieleni na dwie grupy. Mamy Oblubienicę oraz gości weselnych. Nie mam czasu, by się w to zagłębiać. Po drugiej stronie – sugeruję – mamy wrogów Boga oraz niesprawiedliwych. Jest to koncept, na który nie mam teraz czasu, ale chcę go zaznaczyć, może go zbadacie. Kiedy Bóg mówi, że przyjdzie – to wierzę, choć mogę się mylić. Chcę być tylko na TEJ stronie, gdybym się mylił. Wierzę, że przychodzi, by zniszczyć Swych wrogów. A z niesprawiedliwymi się policzy. Niesprawiedliwy oznacza, że jesteś nieczysty. Sprawiedliwy pochodzi, jak podejrzewam, z greckiego, oznaczającego robić właściwe rzeczy. Boże przykazania, wykonywać Boskie Prawo. Tak mówi słownik. Byś sprawiedliwym to być „tamim”. Po hebrajsku „pełnym, dojrzałym”. Jest to określenie Panny Młodej, która jest gotowa na swój ślub. Przygotowała się, jest gotowa, jest dojrzała. Nie daje się sukni ślubnej 5-letniej dziewczynce, bo nie jest gotowa. Może mieć suknię, może być następczynią tronu, może być księżniczką, ale nie jest ‘tamim‘, nie jest dojrzała, czegoś jej brakuje. Jeśli spojrzycie do Biblii, to cytowałem z Jakuba, jaki rozdział? – 1.

Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie; Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, niemający żadnych braków.

Podaje nam literalną definicję hebrajskiego określenia ‘tamim‘ – bądź gotowy na swój dzień ślubu. Nie możesz być gotowy na swój dzień wesela bez UCISKU !! To po to istnieje ucisk. Zniszczenie Bożych przeciwników dzieje się po ucisku. Sam ucisk, jego główny cel, to uczynić Oblubienicę przygotowaną! Nie jesteśmy gotowi. Bóg przychodzi, Jaszua przychodzi i niszczy swych wrogów, ale część ocaleje. Skąd wiemy?

Bo Izaj 13:12 mówi tak:
Ludzi uczynię rzadszym niż szczere złoto, a człowieka od kruszcu Ofiru.

Nie jest to przyjemne stwierdzenie powiedzieć, że będzie ciężko znaleźć człowieka, kiedy to wszystko się stanie. Miliardy umrą, przez wielkie M. 1/3 umrze tylko w wyniku zanieczyszczenia wody – oznacza to 2,3 miliarda ludzi. Z powodu wody.

Izaj 24:6 mówi:
Dlatego ziemię pochłania przekleństwo i niszczeją na niej mieszkańcy; uschnęli mieszkańcy ziemi i pozostało mało ludzi.

Nie są całkowicie wytępieni; będą ludzie, którzy przetrwają.

Zach 14:16
Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, Jahwe Zastępów – którym jest Anioł Jahwe, czyli Jaszua, Mesjasz – i obchodzić Święto Szałasów, Święto Namiotów.

Jeśli chcecie dowiedzieć się o tym więcej, zachęcam was do obejrzenia „Trinity on Trial”, gdzie wyjaśniam, jak to działa; kto faktycznie przemawiał w krzewie. Ilu wie, że za 10 dni będziemy obchodzić tu Święto Namiotów? Będziemy robić, co? Będziemy ćwiczyć na naszą ucztę weselną. Widzicie, Święta Jahwe to nie są święta Żydów, to są Święta kogo? – Pana – mówi Biblia. To są Jego Święta, jakie daje nam, by pomóc nam przygotować się. Widzimy tu prorocze znaczenie. Nie tylko, żebyśmy patrzyli na nie. Widzicie, Grecy co robią? Idą do bibliotek, encyklopedii, wymyślili też Google – i tak się uczymy. Uczymy się, patrząc i obserwując, czytając i robiąc notatki. Wiedza i informacja – tak się uczymy. Hebrajczycy nie uczą się w ten sposób. Uczą się poprzez czynienie. Nazywa się to praktykowanie. Zapytam was – czy w swoim duchowym życiu podążasz za Jaszuą tak blisko, że słyszysz jego oddech? Czy uczysz się, jak On podchodzi do spraw? Czy słyszysz Jego głos, gdy szepcze? Czy czujesz Go? – Jesteś na tyle blisko? Nie wiem jak wy, ale ja kocham dyscyplinowanie mnie przez Najwyższego Boga. Powiedziałem żonie i bliskim mi osobom, że przez to teraz przechodzę, przechodzę przez sąd Najwyższego Boga i jest to największe błogosławieństwo. Wiecie czemu? Bo być dyscyplinowanym przez Pana, Boga oznacza, że mnie kocha i jestem Mu pod ręką. Jeśli jesteś daleko od Boga, nie możesz być dyscyplinowany. Dlatego dzieci uciekają przed ojcami, gdy ci chcą je skarcić. Czują Bożą rękę. Nie powinniśmy się obawiać Bożej ręki. Ona jest, by nas błogosławić i strzec. Nie sądź. Mów tylko to, co widzisz. Pewien mędrzec tak kiedyś rzekł. Bądź praktykantem. Nie bądź obserwatorem ani żądnym tylko wiedzy. Bądź praktykantem. Ale to kazanie na inny dzień.

Kto będzie częścią Milenijnego Królestwa? Wierzący pochwyceni w powietrze przy drugim przyjściu Jaszua i sprowadzeni na ziemię, by wejść do Milenijnego Królestwa. Tutaj mamy pewną rozbieżność co do tego, czy będą pochwyceni do Nowego Jeruzalem, czy gdzieś w powietrze, czekając przez te 10 Dni Grozy, by dopełniło się całe zniszczenie wrogów, panując i rządząc z powietrza, po czym zejdą na ziemię. Nikt naprawdę nie wie. Sam nie wiem, co sądzę. Ale za to wiem, że powstaniemy z martwych – umarli w Chrystusie zmartwychwstaną; a żywi, którzy są Jego, zostaną razem wzięci do góry. Dla mnie to wystarczy. Nieważne jak się to stanie. Wierzący, którzy umarli i zmartwychwstali po bitwie Armagedonu – powstaną oni z martwych. Każdy, od 1 Mojżeszowej, rozdział gdzie umiera Adam, aż po… ilu z was wie, że Adam nie jest jeszcze w niebie? Będzie w jakiejś zamkniętej społeczności; miał na sobie maskę operacji plastycznej, aby go nikt nie poznał… bo to wszystko jego wina… Każdy, kto był sprawiedliwy, czeka na to zmartwychwstanie, zwanym zmartwychwstaniem sprawiedliwych – zaraz o tym porozmawiamy. Ci, którzy przetrwają ucisk. Będzie zatem sporo ludzi, którzy znajdą się w Milenijnym Królestwie. Ci z żywych, którzy są sprawiedliwi. Zmartwychwstali w pierwszym zmartwychwstaniu – zmartwychwstaniu sprawiedliwych. I ci, którzy przetrwają ucisk. Jakie będzie Milenijne Królestwo? Oto kilka biblijnych faktów: Jaszua będzie fizycznie panował jako Król w Jerozolimie, siedząc na tronie Dawida. Będzie to wypełnieniem Przymierza Dawidowego obiecanego Izraelowi, że król z linii Dawida będzie panował i da im odpocznienie od wrogów.

W tych dniach Jaszua przywróci także Świątynię – Dom dla Jego Imienia. Będzie to fizyczna Świątynia, wybudowana najprawdopodobniej podczas Ucisku, Kto z was wie, że ołtarz do tej Świątyni już jest zrobiony? Narzędzia są już gotowe. Menora już jest zrobiona. Szukają czerwonej jałówki, by uruchomić system ofiarniczy. Uważam, że Świątynia już jest niedaleko, zanim położą kamień. Jaszua panuje jako Król – jak to będzie wyglądać?

2 Sam 7:10-11
Wyznaczę też miejsce memu ludowi, Izraelowi, i zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał, i nie będzie się już trwożył, i nie będą go już gnębić nikczemnicy, jak to było poprzednio, odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim, dam ci wytchnienie od wszystkich twoich nieprzyjaciół. Zwiastuje ci też Pan, że wzniesie ci dom.

Obecnie nie ma Domu Izraela. Istnieje tylko Dom Judy, czyli współcześni Żydzi. Nie ma Domu Izraela. On na nowo uczyni Dom Izraela, zgromadzając ich z czterech krańców ziemi. Wtedy lud będzie jedno. Jest to cały koncept – dla studiujących Biblię – Ezechiel 37. Dwa kije Izraela będą złączone razem w dłoni Pana, Jaszua. I stanie się to tego dnia.

2 Sam 7:12-13
A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, Ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę jego królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki.

Łuk 1:32-33
Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.

Izaj 11:3-5
I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał,

Interesujące… Izajasz 11 opisuje Jaszua jako Króla i mówi, że nie będzie On sądził na podstawie tego, co usłyszy. Dlaczego to jest w Biblii? Bo my tak normalnie działamy. Zwykle osądzamy po wyglądzie i tym, co słyszymy. Nigdy nie sądzimy na podstawie faktów. Po prostu… osądzamy, nic nie wiedząc. Widzimy coś i osądzamy. Ostatniej nocy robiłem lekcję biblijną ze swoimi dziećmi. Moja żona otworzyła pewną książkę z niesamowitą historią. Szkoda, że jej nie mam, bo bym wam ją przeczytał.

Tak w skrócie… był sobie stary człowiek, który miał pięknego, białego konia. Nigdy go nie sprzedał, choć był bardzo biedny. A ludzie ze wsi dokuczali mu, mówiąc: jesteś głupcem, bo gdybyś sprzedał tego konia, to byłbyś bogaty i żył godnie. Na co ci ten koń? Nawet na nim nie jeździsz. Pewnego dnia koń uciekł. Ludzie z wioski już go osądzili, mówiąc: Ostrzegaliśmy cię. Koń, którego mogłeś sprzedać, uciekł. A ten stary, mądry człowiek odpowiedział: Nie osądzajcie, stwierdzajcie fakty: Miałem konia, a ten uciekł. Nie wiemy, czy to przekleństwo, czy błogosławieństwo. Następnego dnia koń wraca. Przyprowadza ze sobą 12 dzikich koni. A wieśniacy: O Boże! Co za mądry człowiek. To nie było przekleństwo, tylko błogosławieństwo. Ma teraz 12 koni, plus białego. A mądry człowiek rzecze: Nie sądźcie, stwierdzajcie fakty. Koń uciekł. Koń wrócił z 12 końmi. Nie wiemy, czy to przekleństwo, czy błogosławieństwo. Wiemy tylko, że mamy 13. A oni: głupi jesteś, masz 13 koni, większość z nas ma tylko 2. Co tam się dzieje: jego syn przychodzi i łamie sobie obie nogi na jednym z tych koni. Oni mówią: wiedzieliśmy, że to przekleństwo. I zaczęli go osądzać. A on znowu: nie sądźcie, nie wiemy, trzymajcie się faktów. Jechał na koniu. Spadł. Złamał obie nogi. Następnego tygodnia dwa kraje zaczęły się bić. Wszyscy synowie musieli iść na wojnę. Jednak syn biedaka nie mógł iść, bo miał złamane nogi. A ludzie we wsi: Co za mądry człowiek! Znowu miał rację! To nie było przekleństwo, tylko błogosławieństwo, że twój syn złamał nogi, ponieważ my straciliśmy naszych synów. A mądry człowiek znów: Czy nigdy się nie nauczycie? Przestańcie sądzić! Nawet nie wiecie. Mówcie, co widzicie. Mój syn nie idzie na wojnę, nie wiemy, czy to błogosławieństwo, czy przekleństwo. I historia biegnie i biegnie… Jest prawie humorystyczna, bo wieśniacy się nie uczą. Są wieśniakami.

Czy my nie jesteśmy tacy sami? Mamy sprawiedliwy osąd. Oo… ta osoba… Nie wiemy, czy to błogosławieństwo, czy przekleństwo. Trzymaj się tego, co widzisz. Ponieważ to, co widzisz, może być błogosławieństwem w przebraniu. Ilu z nas, gdybyśmy żyli dwa tysiące lat temu, powiedziałoby, że to przekleństwo, że Mesjasz zmarł? Gdybyście nie znali reszty historii, byłby to czarny dzień dla Izraela i dla waszej rodziny. I inne upokorzenia: bo porzuciliście robotę i szliście za tym gościem przez 3,5 roku, a On kończy na krzyżu, co wszyscy widzą. Mówimy to o wielkiej akcji na Facebooku. Media socjalne na maxa w Izraelu. Na wzgórzu. Na krzyżu. Nie tylko On jest upokorzony, ale każdy, kto za Nim podążał, jest totalnie upokorzony. Dla kogo to był test? Czy to był test dla Jaszua? A może został osądzony, bo przeszedł test? A teraz to ich test. Nie wszystko to, co widać, odzwierciedla rzeczywiste fakty. Z uciskiem jest tak samo. Według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi.

Rózgą swoich ust będzie chłostał ziemię, a tchnieniem swoich warg zabije niegodziwca.

Panie i panowie – to dzieje się w Milenium!! Większość z nas wyrosła w myśleniu, że wyrosną nam skrzydełka, będziemy sobie siedzieć na chmurkach, grając na harfie. I pojadać czekoladki – to dla mojej córki. Moja Biblia mówi, że to będzie wyglądać trochę inaczej. Ponieważ widzimy tutaj, że ludzie będą zabijani. Ups… umknął nam ten werset, co? I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawość rzemieniem jego lędźwi. Dobry lider dobrze zrobi, gdy przeczyta charakterystykę Najwyższego Króla. Prawość jest najważniejsza. Czy będziemy rządzić razem z Jaszua?

Obj 5:9-10
I śpiewali nową pieśń: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami, i będziemy królować – gdzie – NA ZIEMI.

Czyli Boży ludzie panują razem z Jaszua na ziemi. Zatem będziemy z Nim panować.

Obj 20:4
Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia.

Będzie to hierarchiczny system i będą tam ludzie, którym będzie wolno sądzić razem z Jaszua. Ilu pamięta Mojżesza podczas wyjścia, gdy Bóg daje mu to, co wykonywał? Mojżeszowy model przywództwa w społeczności. Czyli, że potrzebujesz 10, 50, 100, 1000, 10000. Potrzebujesz przywódców – 70 starszych. I potrzebujesz wizjonerów. Tak to działało, nie? Ten sam pomysł został wzięty do synagogi i to jest dokładnie ten sam wzór, jaki będzie miał Jaszua przy drugim przyjściu. To się nie zmieni. Nie wszyscy będziemy równi. Przykro mi, że ranię wasze uczucia. To nie tak działa. Gdyby tak było, Jaszua nie powiedziałby w Mat 5: No wiecie, hm… są najmniejsi, są najwięksi… w Królestwie. Jak będzie sądził? Z całą pewnością będą sędziowie pomagali mu sądzić. Jaki jest charakter tych sędziów? Patrz – poprzedni werset. My tu na ziemi jesteśmy już wypróbowywani. To nie w Milenium będziesz wybierany na sędziego, bo… będziesz lepiej wyglądał niż inna osoba. W Milenium będziesz wybrany na podstawie tego, co już zrobiłeś. To jest dokonane. Nie ma drugiej szansy. Nie ma okresów próbnych na życie w Mieście.

Obj 20:5-6
A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. Czyli źli, nieprawi. Taki jest tytuł – To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy. Są wrzuceni do jeziora ognia, by zostali zniszczeni. Lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat.

Mat 24:30-31
Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.

Porozmawiajmy teraz o współczesnym Izraelu, o Żydach. Co z nimi się stanie? Jeśli uważnie czytacie Pismo, to znajdziecie w Zach 12:10, że oni przyjdą do Niego tysiącami. Oni są przygotowani i w końcu zrozumieją, czego im brakowało.

Zach 12:10
Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym.

Zatem mieszkańcy współczesnej Jerozolimy, Żydzi, zaczną dostrzegać błąd, jaki popełnili. Będą także płakać, bo nie przyjęli Mesjasza. Będzie powszechny pokój – ale będzie to nakazany pokój. Będzie to coś na kształt dobrowolnego pokoju, ale nie tak, jak my jesteśmy tego uczeni, że po prostu wszyscy jesteśmy doskonali. Nie tak to będzie działać. Świat pozostanie mniej więcej taki, jaki jest. Będą tam prawdziwi ludzie, żyjący na ziemi. Będą potrzebowali zwierzchności, będzie hierarchia, będzie praca, trzeba będzie kopać dziury, zbierać żniwa. Micheasz 4:2-3 Nie mam na wszystko czasu, podam tylko kilka odnośników. Izaj 11:6-9 – mówi o lwie leżącym obok owcy, żującym pokarm, jak owca Tak będzie – ale nie podejdę do lwa, by go poklepać – wybacz Panie. Zajmie mi kilkaset lat, zanim się przyzwyczaję, że mnie nie ugryzie. Chociaż jest mowa, że dzieciaki będą się bawić z wężami, a one ich nie ugryzą. Będzie powszechny pokój, patrząc z perspektywy stworzenia. A z perspektywy ludzkości, będzie on narzucony – posłuszeństwo. Biblia mówi – Izajasz 2 – że Tora popłynie z Jerozolimy, z Góry Oliwnej. Pierwszą rzeczą, jaką zrobi, to nauczy Swych ludzi, kim On jest, oraz standardów Królestwa. Będzie to konstytucją i prawem w Królestwie. Widzicie, On przygotowywał nas do Swego Królestwa poprzez mieszkanie w Ameryce, gdzie możecie zobaczyć całkiem dobry obraz tego, jak Królestwo będzie wyglądać, z perspektywy jak ono zostało założone. Zostało założone na podstawie konstytucji. A co to konstytucja? – Jest to spisana umowa, deklaracja. I nie można tego zmienić. Nie można zmienić konstytucji. Czy powiecie Amen?

Oto co mamy do tej pory: Bóg ma Królestwo, posiada Konstytucję, według Biblii nie może jej zmienić, Ona się nie zmienia, On się nie zmienia i nigdy się nie zmieni. Twoja relacja do konstytucji może się zmienić, lecz sama konstytucja jest niezmienna. Oszukano i przekonano nas, że Konstytucja Królestwa została zmieniona, ale tak nie jest! Mamy wydłużone życie. Muszę się śpieszyć z tym materiałem… Izaj 65:20 Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat, będzie dotknięty klątwą. Chcę wam tu coś pokazać. Ten werset z Izajasza 65 mówi: ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni. Rękę w górę ci, którym mówiono, że kiedy dostaniecie się do nieba, gdy Jezus przyjdzie, że nikt nie umrze? Nie ma bólu, nie ma śmierci, wszystko przeminęło, wszyscy będą żyć na wieki i wieki wieków. U mnie tak było. Ale Biblia mówi, że nie tak Milenijne Królestwo będzie wyglądać. Ludzie będą się rodzić i umierać. Ale, jeśliście zauważyli, jeśli znacie swoją Biblię, o jaką część Biblii tu chodzi? O początek Biblii. Gdy ludzie żyli setki lat. Pamiętacie to?

Powodem dlaczego żyli setki lat, było to, że żyli w zgodzie ze światłością, z Jahwe, Stwórcą. A świat, na jakim żyli, nie był jeszcze przez nas zanieczyszczony. Istniała synergiczna harmonia pomiędzy stworzeniem i ludźmi, których stworzył, i pozwalał nam na długie życie. I to znowu się wydarzy. Dopiero po 1000 lat panowania Chrystusa, pojawi się Nowe Niebo i Ziemia, i dopiero wtedy będziemy żyć wiecznie w całkowicie innym stanie. Nie będzie już śmierci, nie będzie małżeństwa, nie będzie urodzin – tu korzyść dla pań. Wieczna radość.

Izaj 61:7
Za to, że hańba ich była podwójna, a zniewaga i opluwanie były ich udziałem, dlatego odziedziczycie podwójną cząstkę w swoim kraju i wieczna radość będzie waszym udziałem.

Dla sprawiedliwych. Będzie to wielki dzień – 1000 lat – jest to proroczy dzień, czyli 1000 lat. Sześć dni stworzenia, odpoczynek w Szabat. Sześć tysięcy lat ludzi – odpoczynek w Szabat. Gdyby tak nie było, gdyby Szabat nie był ważny, to nie odpoczywalibyśmy przez 1000 lat. Dla tych z was, którzy nie wierzą w Szabat – nie wierzą w czwarte [trzecie] przykazanie, mogę was zapewnić, że będziecie wdzięczni za niego, gdy będziecie odpoczywać w Szabat przez 1000 lat. Być pełnym radości. Bóg wszystko właściwie poukłada. Będzie to Królestwo na ziemi i będzie porządnie działać. Wyobraźcie sobie teraz tą ziemię z mnóstwem naprawionych rzeczy, jak przy stworzeniu, ale zamiast rządzenia ONZ, mamy Króla, Jaszua panującego nad światem. Tak to właśnie będzie wyglądać. Oprócz tego będziemy mieć uwielbione ciała. Będzie fajnie, co? Izrael otrzymuje dziedzictwo. Cały Izrael – włączając wiernych pogan, którzy dołączają do Izraela dzięki Krwi Jaszua – otrzymuje dziedzictwo, ziemię. Będzie to niezły układ. Ziemia to niezły układ. Zobaczcie do Ezechiela 47:21-23. Już prawie skończyliśmy. Dzieci się będą rodzić w Milenium. Nastąpi wzrost urodzeń.

Jer 30:19-20
Znowu z nich wyjdzie dziękczynienie oraz głos rozbawionych; rozmnożę ich oraz się nie umniejszą; spotęguję ich oraz się nie uszczuplą. Zaś jego dzieci będą jak przedtem; jego zbór utwierdzi się przed Moim obliczem.

Widzimy tu ponowne zaludnienie ziemi. Jak sądzicie, ile ludzi będzie żyło, zanim skończy się 1000 lat? Znowu miliardy. Zach 14:16-19 mówi, że wszyscy będą obchodzić Święto Namiotów. WSZYSCY. Wyobrażacie to sobie? Świętują Sukkot – Przyjęcie Weselne Baranka. Siedzicie sobie przy ognisku, podchodzi Jaszua z patykiem, a na nim koszerny marshmellow, i mówi: ktoś chce? Wybaczcie… Izaj 66:23 – Każdy będzie przestrzegał Szabatu. Każdy będzie zmuszony do odpoczynku. Nigdy nie zapomnę, gdy pracowałem, miałem szefa w firmie, on chciał, bym zarobił więcej pieniędzy. I chciał to zrobić, a ja się z nim kłócę, ‘Nie możesz mnie zmusić do zarabiania więcej pieniędzy’. A potem dotarło do mnie, jak głupio to zabrzmiało. Obaj się roześmialiśmy i poszliśmy na lunch. Tu mamy to samo: nie możesz mnie zmusić do odpoczynku. Ale Bóg mówi: potrzebujesz odpoczynku. Po to go stworzył. Zatem przez 1000 lat każdy będzie błogosławiony, by być posłuszny Jego przykazaniom. Izaj 2:2-3 – Jaszua uczy Tory wszystkie narody. Możecie spojrzeć na te wersety i tak, to prawda. A jeśli widzisz to pierwszy raz, buntujesz się, mówisz: nie wierzę w to. Nie ma sprawy, ja też w to nie wierzyłem. Ale nauczyłem się czytać swoją Biblię i te rzeczy stały się żywe. Brakowało mi ich; były częścią mnie, ale czegoś mi brakowało. To, czego mi brakowało – to konstytucja. I gdy dowiedziałem się, że tam jest i jak się do niej odnosić, Bóg zaczął się pokazywać, bo On szuka tych, co uwielbiają Go w prawdzie i w duchu – i wtedy moc płynie.

Czy będzie świątynia milenijna? Oczywiście! Ezechiel 40-44 wyraźnie mówi, że powróci urząd kapłana i Lewity, by służyli w Świątyni. Wiem, że to szok dla wielu wierzących ludzi na świecie. Nawet ofiary ze zwierząt będą składane w czasie Milenijnego Królestwa. Wierzcie lub nie, ale praktycznie wszyscy chrześcijańscy teolodzy uznający premilenializm, wiedzą, że tak jest. Nie można od tego uciec, to wszystko wypływa z tekstu. Jeśli Jezus przyszedł i zmarł za twój grzech, to w Milenium będą ofiary, bo tak jest powiedziane. Nie można od tego uciec. Co z tymi ofiarami? Porozmawiajmy o nich przez chwilę. Jakie będą? Czy przywrócenie ofiar ze zwierząt unieważnia śmierć i zmartwychwstanie, i ofiarę Jaszua, Jezusa? Oczywiście, że nie !!! Zacytuję Tima LaHaye – nieważne co o nim sądzicie, ale uważam, że ten cytat jest interesujący.

» Ofiary będą pamiątką i retrospekcją, patrzącą wstecz, zamiast wprzód na dokonane na krzyżu dzieło Chrystusa. «

Tim Hegg, mesjanistyczny teolog, mówi tak:

» Kiedy zrozumiemy Pismo wyjaśniające nam, co dokonały ofiary ze zwierząt w Przybytku i w Świątyni, to zrozumiemy, że nie odwodziły one od jednej-raz-na-zawsze ofiary Jaszua. Ponieważ ofiary ze zwierząt NIGDY nie były dane jako ostateczna zapłata za grzech, jakiej wymaga Bóg zapłaty, jaką tylko nieskończony i odwieczny Boży Syn mógł zapłacić, widzimy, że składanie ofiar w Przybytku lub w Świątyni w żaden sposób nie mogło umniejszyć wartości śmierci Mesjasza. «

Oto jak ja na to patrzę. Ilu z was kupuje mięso u lokalnego rzeźnika, w lokalnym sklepie? Gdy ja byłem dzieckiem, mój tato chodził do sklepu w mieście ‘Rallo Meats’, i większość naszego mięsa kupował u rzeźnika. Jeśli weźmiecie ten koncept, to nie było tak dawno temu, tak to działało, i weźmiecie to 2000 lat do tyłu, to gdy chcieliście złożyć ofiarę Bogu, przynosiliście tą ofiarę kapłanowi i on ją poświęcał. W niektórych przypadkach wy dostawaliście kawałek ofiary, Świątynia otrzymywała kawałek ofiary, i tego dnia był to dla waszej rodziny wasz posiłek. A kapłan jest tym, który błogosławi ofiarę. A my widzimy to jako archaiczny, dziwaczny system ofiarniczy. Dla nich to był sposób życia, błogosławieństwo oferując Bogu coś, o co musiałeś się troszczyć przez lata, wychowywać do momentu, gdy mogłeś to ofiarować Bogu, a nawet dołączyć się do tego pięknego posiłku, wiedząc, że kapłan albo Jahwe spożywa ten sam posiłek, to samo zwierzę – nazywa się to przymierzem kawałków/części. Nie jest to takie archaiczne, jeśli spojrzymy na to językiem i terminologią przymierza.

Pod koniec Milenium będziemy mieć ‘pokaz ogni’ – nie, Biblia tak nie mówi. Mam nadzieję, bo Bóg wie, że uwielbiam ognie sztuczne. Szatan będzie wypuszczony, by zwieść narody. W tym momencie narody będą pełne ludzi. Jerozolima będzie otoczona wrogami Boga. Jerozolima będzie otoczona przez Bożych przeciwników. A Bóg ześle ogień z nieba, który ich całkowicie spali. Czy ktoś przypomina sobie historię w Biblii, gdzie to się już wydarzyło? Góra Karmel – Eliasz i 400 proroków Baala. Co tam się wydarzyło? Odbyły się zawody. Był ołtarz, był rów, była woda. Boży ogień spadł na ziemię i zniszczył ich. Zgromadzili przeciwników Boga i ich zniszczyli. Jest to przedsmak Ostatnich Dni. Pan mówi: Eliasz przyjdzie przed Wielkim Dniem Pana. To jest to. Eliasz i Góra Karmel są obrazem, zapowiedzią Bożego ognia zstępującego z tronu Boga. Czyli skąd? Z nieba. Ogień spada z tronu i jak w przypadku synów Aarona, spala ich. Wszystko, co nieczyste, będzie zniszczone – ot, tak. To sąd.

Obj 20:7-9
A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia. I wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy. A ich liczba [jest] jak piasek morski. I wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Zstąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich.

Wiemy, jak się historia kończy. Obj 20:10 A diabeł, który ich zwodził… Zwiódł kogo? Wszystkich ludzi ziemi. Może sobie myślicie, jak to jest możliwe, że ludzie mogą zbuntować się w czasie, gdy Mesjasz mieszka na ziemi? Pomyślcie. To 1000 lat. Ilu rozpocznie Millenium? Zaledwie garstka – mówi Biblia. Oznacza to, że w tym 1000 lat będą ludzie, którzy nie mieli nawet przebłysku myśli o tym świecie, w jakim teraz żyjemy. Nie mają nawet idei o świecie bez Mesjasza. Oni są urodzeni w Królestwie Mesjasza. Nie znają niczego innego. Dla nich istnieje ten gość rządzący z Jerozolimy plus ta banda zrzędów, która pojawiła się z biegiem czasu. A ten gościu każe im przychodzić co roku na Sukkot, i tak w kółko. W końcu pojawia się Przeciwnik i zaczyna podszeptywać im negatywy – jak to zawsze robił. Oni nigdy nie widzieli Szatana, gdy więc się pojawia, ma wszystkie odpowiedzi. Zaczyna zwodzić ludzi na prawo i lewo, poczynając od liderów na górze. I następną rzeczą, jaką wiemy to, że Jaszua, który przyszedł zbawić ziemię, staje się tym niedobrym. Podpowiada im: chodźmy na Niego; więc każdy idzie na Jerozolimę. I tu się wszystko kończy. Podsunę wam tu pewną myśl – właśnie w taki sposób Bóg wyzwala. Niech Przeciwnik zastawi pułapkę… Potem pozwala ci zatonąć w jakimś bajorku, tuż przed pułapką. Ty narzekasz, że toniesz w bagnie, ruchomym piasku. Twoje życie jest żałosne, bo toniesz w tym piasku. Wołasz: Boże, biegłem właśnie do lasu, aby Cię szukać, boś powiedział: szukajcie Mnie, a Ja was znajdę. A ja Cię nie znajduję, tonę i zaraz umrę. Dlaczego pozwoliłeś mi w to wdepnąć? Nie dostrzegłeś nawet tej pułapki, jaka była na ciebie zastawiona. Gdybyś w nią wlazł, to byś zginął. A On chce cię zmęczyć, aż powiesz, że już nie możesz. Do tego czasu, aż jesteś zupełnie unieruchomiony, Przeciwnik, wszyscy przeciwnicy i te zrzędy zjawiają się w lesie, by cię zabić (bo jesteś unieruchomiony), – jesteś Jeruzalem – przeciwnicy cię otaczają, ale nie wiedzą, że ślina, jaka cieknie im z gęby, bo nie mogą się doczekać, by zatopić w tobie zęby, nie wiedzą, że wchodzą w swoją pułapkę, bo o niej zapomnieli. A Boży ogień z nieba ich pochłania. Łapie cię za rękę, wyciąga i mówi: Synu, dziękuję, że byłeś wierny i że byłeś cicho, po to cię tu umieściłem. Umieściłem cię tu, ponieważ Ja użyłem cię jako przynętę, by ściągnąć tu wszystkich wrogów, aby się ich pozbyć za jednym razem. A my narzekamy, że siedzimy w bagnie, podczas gdy to bagno jest centrum jego zainteresowania. Chcesz żeby przeciwnicy zginęli, to nie sądź. Mów tylko: jestem w ruchomym piasku, nie wiem, czy to przekleństwo, czy błogosławieństwo. Ale fajnie by było zobaczyć teraz białego konia… Ma to sens? Już prawie koniec.

Po tym, jak Szatan ląduje w jeziorze ognia, niegodziwi powstają z martwych. Nie obserwują tych wydarzeń, umarli niegodziwcy powstają z martwych i powstają tylko z jednego powodu – Sądu. Wszyscy są żywi – każdy jest osądzony zgodnie z tym, co uczynił. Posłuchajcie, co powiem: nie są sądzeni na podstawie tego, kogo znają. Nie teraz. Ten sąd dotyczy tego, co zrobiłeś. Całe nasze społeczeństwo zbudowane jest na tych słowach. Jesteś nagradzany za to, co robisz. W jakiś sposób chrześcijaństwo ma tą niebiblijną, demoniczną naukę, promowaną przez stulecia, że jeśli jesteś zbawiony, to już twój sąd, nic już nie zostało. Jesteś albo zbawiony, albo niezbawiony. Moja Biblia mówi: nie, nie, nie. Masz na sobie imię lub plakietkę – zbawiony/niezbawiony, ale po tym pchasz przed sobą wózek ze swoimi nagrodami lub karami. Albo brakiem nagród – powinienem powiedzieć. Opartych na tym, jak prowadzisz swoje życie – na tym opiera się to, co otrzymasz w Królestwie. Oto pytanie za milion dolarów: Jak nas sądzi, na jakiej podstawie? Ponieważ chcę być pewny, że kiedy dostanę się do nieba, przed Króla, cokolwiek to będzie, chcę być pewny, że Go zadowolę i że mój wózek będzie pełny. Możecie powiedzieć: służysz Bogu dla nagrody. Nie! Ale na pewno jest to częścią przymierza. Bóg pragnie błogosławić swoich ludzi. Biblia mówi, że jeżeli ziemscy ojcowie umieją dawać dobre rzeczy, o ILEŻ BARDZIEJ… Słuchajcie, mój Ojciec, gdy posłał Swego Syna na ziemię, to Jaszua nie mówił swoim uczniom: oto idę, by przygotować dla was szałas. Powiedział: idę przygotować wam rezydencję. Rezydencję. A jest ich tam wiele, które przygotuje. Nie znaczy to, że nie będzie tam jakiegoś szałasu w parku. Zobaczymy. Każdy, kto nie znajdzie się w Księdze Życia, będzie wrzucony do jeziora ognia. Ale dla tych, którzy są sprawiedliwi, jest inna księga – zwie się Księga Uczynków. I zostanie ona otwarta, i wszystko, co kiedykolwiek zrobiłeś, powiedziałeś, a nawet pomyślałeś, zostanie ujawnione tego dnia. I zostaniesz osądzony na podstawie tego, co zrobiłeś lub nie zrobiłeś, ale mogłeś zrobić. Dla mnie ta ostatnia część jest najbardziej przerażająca, bo jak Josh Tolley powiedział w jednym z seminariów, – najmocniejsze stwierdzenie w moim życiu – Nie chcę stanąć przed Bogiem i spotkać… Jima Staleya… możecie umieścić tu swoje imię.

Wielki Sąd przed Białym Tronem.

Obj 20:11-15
I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, według ich uczynków. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni każdy według swoich uczynków.

W chrześcijaństwie jesteśmy tak skoncentrowani na tym, kogo się zna… lepiej poznaj Jezusa… lepiej poznaj Jezusa… lepiej poznaj Jezusa… lepiej poznaj Jezusa… Jesteśmy tak zajęci podawaniem ewangelii, starając się zbawić ludzi… a na Sądzie Ostatecznym, większość tego, na czym będzie się opierał, to nie to, że Go znałeś, ale co zrobiłeś! Straszna rzecz stać w tej kolejce, bo możesz znaleźć się w Księdze Życia Baranka, możesz nawet przybić piątkę temu gościowi za tobą, ale czeka cię całkiem inny sąd. Jesteśmy na niego gotowi?

A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.

Wtedy dochodzimy do Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Nie ma już śmierci – sama śmierć wylądowała w jeziorze ognia. Nowe Jeruzalem zstępuje z nieba. Prawie 2000 km szerokie, 2000 km długie – jest to kwadrat o boku 2000 km. Niektórzy przypuszczają, że jest to piramida – ponieważ jest wysokie na 2000 km. Może byś sześcianem, piramidą, … nie wiemy. Wiemy tylko, że jest wielkie. By wam to pokazać, jest to 1/3 rozmiaru USA, i jest nazwane miastem. Wielki statek kosmiczny. Nie będzie świątyni. Dlaczego? Bo świątynią jest Pan oraz Baranek – Obj 21:22

Obj 21:1-3
Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza.

Czyli, gdy wrogowie Boga są wrzuceni do jeziora ognia, co się dzieje? Nowe Jeruzalem zstępuje na Nową Ziemię i Nowe Niebo. Wszystkie rzeczy są zmienione, inne. Jest nawet nowa konstytucja. Ponieważ On jest Świątynią. Nie będzie już regularnej świątyni. Powiedziane jest, że On jest Światłością. Dla tych z nas, którzy wierzą w Torę, całą Biblię od początku do końca, nawet w te interpretacje proroctw, w jakie wierzymy – od Tory po Nowy Testament, jak Jaszua wypełnia Boże Słowo – nie jesteśmy w stanie zrozumieć pełnego znaczenia Tory, dopóki nie dostaniemy się do Nowego Nieba I Ziemi. Do ósmego dnia, kiedy zobaczymy, jak faktycznie wygląda Prawdziwa Świątynia. To, co rzeczywiście było w Bożym umyśle, zanim człowiek zgrzeszył. Gdyż Jaszua jest światłością. A ty świątynią. Jesteśmy tylko maleńkim mikrokosmosem. Posłuchajcie o ósmym dniu. Nie zamieniamy siódmego czy szóstego. Bo w siódmym dniu będzie stała świątynia. Jesteś tylko zadatkiem, niewielkim depozytem, obrazem tego, jak ósmy dzień będzie wyglądał, kiedy Mesjasz będzie mieszkał w Jeruzalem i będzie promieniejącą światłością świata. Ten obraz to artystyczne ujęcie, nie jest prawdziwym obrazem, ponieważ nie jest ono złote, ono jest z przeźroczystego złota. W 100% transparentnego złota. O co chodzi? Całe miasto zrobione jest ze złota, które jest przeźroczystym złotem. Przez cały czas światło przenika do każdego pomieszczenia, odbija się od wszystkich ścian; każdy ma światło. Czego to obraz? Że nie powinniśmy byś okryci. Mamy być społecznością wierzących, którzy są przeźroczyści. Oczyszczeni tak przez… co? Ogień! Oczyszczeni przez próby i uciski życia, tak że stajemy się przeźroczyści. Stajemy się transparentni. Co ukryte, staje się jawne. A my uważamy, że to upokarzające; nie chce tego robić; nie chcę, by wszyscy znali me brudy; Bóg mówi: lepiej przywyknij do tego, bo w królestwie nie będziesz miał ścian. W Królestwie wszystko będzie przeźroczyste. W Królestwie nie będzie się gdzie ukryć. Co słabe, będzie mocne. Co mocne, będzie słabe. Nie będzie śmierci, żadnego bólu, chowania się – stare rzeczy przeminęły. Jeśli będziesz chciał być jak to Królestwo, którym już jesteś, tym mikrokosmosem, to otwórz się i powiedz: Boże, ujawniam to, kim teraz jestem, abym gdy stanę przed Tobą na sądzie, nie był zawstydzony, zdruzgotany przed swoimi rodzicami; bym był uwielbiony przed Twoim tronem. Lepiej być upokorzonym teraz niż przed trylionami.

I zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga [jest] z ludźmi…

Prawdziwego mieszkania Boga nie zobaczymy, aż skończy się 1000 lat. Mesjasz przyjdzie, ale Bóg, Ojciec jest w Nowym Jeruzalem, przygotowując je. Na całą wieczność. 1000-letnie panowanie Mesjasza jest obiecane Bożemu Synowi za to, co przeszedł na ziemi. Nie mam czasu się w to zagłębiać, ale wszystko opiera się na Prawie. Z powodu posłuszeństwa Syna Bożego, z powodu oddania siebie i poświęcenia siebie, nagrodzony jest – mówi Pismo – panowaniem nad tymi ludźmi, którzy Go ukrzyżowali, przez 1000 lat. Pod koniec tego 1000 lat (1 Tes 15), oddaje Bogu cały autorytet, jaki został mu dany, aby Jahwe – Ojciec, Syn i Duch – mógł być jedno w jednym.

Potem następuje Nowe Niebo i Nowa Ziemia. On będzie panował przez jeden dzień. Po tym Bóg Ojciec i wszystkie zastępy nieba oraz wszystko, co było w Bożej myśli, przychodzą razem z Nowym Niebem i Ziemią. Gdy idzie o tę perspektywę, nie mamy bladego pojęcia, jak to będzie wyglądać. A jeśli chcecie sobie wyobrazić, jak WY macie wyglądać, to spójrzcie na to miasto z ósmego dnia. Przeczytajcie i przestudiujcie to sami, a dostaniecie objawienia, obiecuję. Nowe Niebo i Nowa Ziemia – Obj 21:3-4 – Zachęcam was do czytania, bo my szybko przez to przebiegniemy, gdyż zbliżamy się do końca. Oto ostatnie slajdy. Dlaczego to jest ważne? Literalne Milenijne Królestwo potwierdza Biblijne proroctwa. Bez literalnego królestwa w przyszłości, żadne z proroctw go dotyczących, nie wypełni się. Uczniowie razem z resztą Żydów wierzyli w literalne Królestwo Mesjańskie. Jaszua kazał uczniom się modlić, by ono nadeszło – Mat 6:9-10 Literalne Królestwo Milenijne jest odpowiedzią na ich modlitwę. Końcowe myśli „Niebo” to nie są chmurki, harfy, piąteczki i oglądanie Netflixa za darmo. To nie jest Niebo. Niebo – mówi moja Biblia – będzie tutaj, na ziemi, przez 1000 lat. W Niebie chodzi o ustanowienie Jego Królestwa, Jego Autorytetu i Jego Konstytucji. Będziecie poddanymi Króla; nie będziecie postępować według waszych reguł, ale według Jego reguł. Jeśli nie podobają ci się Jego zasady, przeczytaj końcówkę Objawienia i sprawdź, co się stanie. Królestwo będzie zorganizowane i oparte na Prawie – a tym Prawem jest Tora. On uczy jej stamtąd – sprawdźcie sami.

Nasze nagrody i status w Królestwie zależy od tego, co robimy na ziemi. Proszę was, słuchajcie mnie, jakbyście słuchali samego Boga, gdy mówi: Proszę, nie mówcie: obym tylko tam się dostał. Jest to obraźliwe dla Boga. Obraźliwe! On nie szuka oblubienicy, która ma nadzieję, że będzie mieć suknię na ten dzień. On szuka oblubienicy, która jest dobrze przygotowana, pięknie ozdobiona, wszystko przygotowała, ćwiczyła, wie, co powiedzieć, pamięta swoją kwestię, wie, na kogo czeka; zna też tego fałszywego, jest gotowa, czeka, poci się i jest cała nerwowa z podekscytowania. TAKIEJ oblubienicy On szuka! Szuka takiej, która nie boi się przejść przez odrobinę ucisku.

Mat 5:17-20
Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić (pleroo).

To samo słowo (pleroo) użyte jest 3 rozdziały wcześniej, gdzie mowa: przyszedłem wypełnić całą sprawiedliwość. Jak to jest, że mamy teologów, którzy jakoś to interpretują tak: nie przyszedłem znieść Prawa; lecz by się go pozbyć?! I dziwimy się, że agnostycy i ateiści pozostają agnostykami? Nie mamy dla nich sensu. Tak samo przyszedł zniszczyć sprawiedliwość? Nie, przyszedł ją wypełnić. Jeden mężczyzna i jedna kobieta. Połówka i połówka. Wypełniają się – nie niszczą ani nie znoszą.

Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni. A oto jedne z najmocniejszych słów. Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebieskim. A kto by [je – przykazania] wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebieskim.

Dlaczego? Pozwólcie, że go zadam, bo nigdy tego nie robiłem. Dlaczego jest hierarchia i dlaczego Bóg mówi, najmniejszy w Królestwie – za łamanie przykazań i uczenie tego innych? I najwięksi w Królestwie – którzy uczą przykazań? O co chodzi z tymi przykazaniami? Dlaczego Bóg wywyższa tych, którzy znają Jego Torę i uczą jej? I obniża, degraduje na niższe miejsce tych, którzy nie wierzą w przestrzeganie Jego przykazań? Dlaczego to robi? POSŁUSZEŃSTWO.

Myśl w kategoriach Królestwa. Jeśli jesteś królem i masz się pojawić, by ustanowić królestwo, co jest dla ciebie ważne? Lojalność, posłuszeństwo, błogosławieństwo, wszystkie te rzeczy. Ale najważniejsze jest to, że twoi poddani znają konstytucję królestwa. Każdy więc, kto uczy konstytucji królestwa, zasługuje, by zostać sędzią. Zasługują, by być wyniesieni na najważniejsze miejsca autorytetu, ponieważ znają prawo. Kto u nas jest na najważniejszych stanowiskach prawnych? Sędziowie. Dlaczego są sędziami? Ponieważ znają prawo. Uczą je, wykładają, jedzą, piją, oddychają nim. Nie mówię, że tu na ziemi czynią to prawidłowo. Ale patrząc na tę analogię, oto dlaczego musimy znać Boże Słowo. Ponieważ znajomością Bożego Słowa składamy hołd Królowi i mówimy: respektuję Boże Królestwo już nawet teraz, zanim przyjdzie. To jest komplement. Wyobraźcie sobie Króla, który mówi: oni nawet nie wiedzą, jakie ono będzie. Nie mają pojęcia, co nadchodzi. Wychodzą z siebie, próbując to zrozumieć. Mój Bóg, mój Tato, tak mówi: Nie kłóćcie się między sobą o to, kto ma rację lub nie – wszyscy się mylicie. Ale starajcie się, ćwiczcie, przygotowujcie się na swój dzień wesela, bo gdy dzień nadejdzie, Ja osądzę ludzkie serca, ludzkie motywacje i ich znajomość Mojego Słowa. To dlatego tak jest powiedziane:

Obj 12:17
I rozgniewał się smok na kobietę, i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, z tymi, którzy zachowują przykazania Boga i mają świadectwo Jaszua.

Jedno czy drugie? Oba. Pokazuje nam, że przeciwnik najbardziej obawia się tych, którzy mają ducha i prawdę. Najbardziej boi się tych, którzy znają początek i koniec Księgi. Jeśli znasz tylko końcówkę Księgi, to masz tylko Bożą moc. Jeśli znasz początek, to wiesz, jak używać Bożej mocy. Możesz cały czas trzymać miecz i mówić, że jest piękny, ale nie wiesz, do czego służy. Jak miłować Boga?

1 Jan 5:1
Miłujemy Boga, gdy przestrzegamy Jego przykazań, a Jego przykazania nie są ciężkie.

Możesz nie wiedzieć, jak to robić; możesz nie rozumieć. Bóg nie szuka idealnie pościelonego łóżka. On szuka cię, byś starał się posłać to łóżko. Jeśli ktoś przychodzi, mówiąc: nie mogę tego pościelić; łóżko jest za wielkie, za dużo poduszek, nie wiem jak to zrobić. To ja. On tego nie szuka. On szuka takiego, który spróbuje. Kto otrzyma więcej pochwały od ojca, kiedy ojciec wróci do domu, ma dwóch synów, jeden mówi: ja nawet nie spróbuję, bo to niemożliwe, jeśli złamię jedno z przykazań, to łamię wszystkie, i wiem, jak mamie zależy na tych wszystkich poduszkach. Podczas gdy drugi mówi: tato, wiem, że to okropnie wygląda, nie wiem, co robię, ale staram się. Wiem, że poduszki mają być na łóżku, że koc ma być odpowiednio ułożony, ale chyba mi nie wyszło, starałem się, bądź ze mnie zadowolony. Które dziecko zostanie wtulone w ramiona? To dziecko, które próbowało. Nie staraj się czynić tego idealnie. Po prostu staraj się dla Tego, który jest doskonały. Prawie koniec. Wiem, że to powtarzam… Ale za to zanim skończę, zobaczycie białego konia. Ok? To dlatego Bóg kazał mi z tym czekać dwa lata, bo Koniec Wieków nadchodzi. To pachnie mi tutaj tysiącem slajdów. Dajcie mi jeszcze dwa lata i będę szczęśliwy.

Rzym 8:6
Gdyż zamysł ciała [to] śmierć, ale zamysł Ducha [to] życie i pokój;

Dla tych, którzy oglądają to pierwszy raz, patrzcie na ten werset, jeśli go nie znacie. Bo ja też tego nie znałem. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, Nie chcę być cielesny – chcę być kierowany Duchem. Biblia mówi, że kto jest cielesny (myśli cieleśnie), nie poddaje się Bożemu Prawu. Bo też nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Każdy teolog, słuchajcie tego – weźcie ten werset i spróbujcie powiedzieć coś innego niż to: jeśli jesteś w ciele, to nie przestrzegasz Bożego Prawa! Nie możesz nawet podobać się Bogu. Chyba że jesteś w Duchu. A bycie w Duchu to poddawanie się Bożej Torze. Pozwólcie, że powiem to w waszym języku, abyście zrozumieli, bo my, ludzie nie lubimy słowa ‘Tora’, ‘Prawo’. Mogę zrozumieć, czemu nie lubimy ‘Prawa’, oddzieliliśmy się od niego dla powodu. Ale powiem to: W swojej wrogości do Boga nie poddajesz się Jego Konstytucji. Jeśli nie myślisz o Konstytucji Królestwa, to jesteś przeciwnikiem Królestwa. Tego się dziś nie głosi na większości mównic. Ale takie jest Boże Prawo i zdrowy rozsądek. Pozwólcie, że powiem coś takiego, co mówił mój tato: synu, jeśli chcesz mieszkać w moim domu – to musisz żyć według moich reguł. Zróbmy krok dalej, dla zabawy. Wprowadziłem cię do tego świata – to mogę cię z niego wyprowadzić. To było dla zabawy. Cześć tato. Podstawa całego Prawa.

Mat 22:40
Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Jakich dwóch przykazaniach? Miłuj Boga całym sercem, całą duszą, całą siłą. A czynisz to… miłując bliźniego swego jak siebie samego. To są dwa największe przykazania, na jakich opiera się całe Prawo. Tam nie jest powiedziane, że są tylko dwa przykazania, jak nas uczyli. CAŁE Prawo opiera się na tych dwóch wielkich przykazaniach. Co interesujące – wspominałem o tym w zeszłym tygodniu – możecie to oglądnąć. W hebrajskim słowie Tora, każda litera ma swój numer, kiedy dodacie te wszystkie liczby ze słowa Tora, otrzymacie 611. Mamy 613 przykazań. Tora (Prawo) to 611, wbudowane w to słowo. A Jaszua mówi: nie, nie przeliczyłem się; to wisi na tych dwóch głównych. Oto wasze 613. Wbudowane w samo słowo, mówi nam Bóg. Tora, Boże Prawo zawieszone jest na Miłości.

Zachęcam was i zadaję to ostatnie pytanie: Jesteś gotów? Jesteś gotowy na białego konia? – Nie sądź. Nie wiesz, czy to jest błogosławieństwo, czy przekleństwo. Wiesz tylko, że biały koń nadchodzi. Jesteś gotów? Ja sądziłem, że było to błogosławieństwem, że Jaszua nadchodzi. I sam fakt dokonania osądu, że to było błogosławieństwo, zwiodłem tym samego siebie w myśleniu, że jestem gotów. Słyszycie, co mówię? Teraz patrzę i mówię: nie będę sądził, On nadchodzi, ale nie wierzę, że jestem gotowy. I w samym fakcie, iż wierzę, że nie jestem gotowy, jestem gotowy. Rozumiecie? Taka jest Boża perspektywa. Bo – według Pisma – ci, którzy nisko i niewiele o sobie myślą, będą podniesieni.

W Milenium nie chodzi o zrozumienie. W Milenium chodzi o to, by żyć nim teraz. Teraz to przygotowania. Rozumienie języka. Pojmowanie kierunku, instrukcji, podręcznika, konstytucji, zasad Królestwa, według jakich zostaliśmy wszyscy stworzeni. Cała Tora zbudowana jest dla tego celu – miłowania Jahwe i miłowania ludzi. A my kłócimy się o szczegóły, czy ta poduszeczka powinna być tutaj, czy może tutaj? Gdy moja żona ściele łóżko, wygląda niesamowicie. Wygląda jak u dilera w sklepie. Gdy ja ścielę, wygląda to bardziej jak piramida z poduszek. To tu, to tam. Nikt nie rozumie tego, jak pościeliłem to łóżko. Bóg nie szuka doskonałości, czy obrazka na przednią stronę katalogu. On szuka czystości i czystego, szczerego serca.

tłumaczenie – Bogusław Kluz