Największy problem I wieku

Krótka myśl:

 

W I wieku przywództwo religijne Żydów miało problem z koncepcją, że poganie po prostu mogą mieć wiarę, czyli mogą być wierzącymi, bez względu na to, jakim przykazaniom natychmiast byli lub nie byli posłuszni.
Problemem nigdy nie było to, czy mają być posłuszni Bożym Przykazaniom, Bożemu Prawu…