Jesienne Święta Jahwe 2019

Jesienne Święta Jahwe

 

Właśnie nastał pierwszy dzień siódmego miesiąca. Oznacza to, że Święta wypadają w następujące dni:

 

— 1-szy dzień 7-go miesiąca – (30 września 2019) – Święto Trąbienia

— 10-ty dzień 7-go miesiąca – (9 październik 2019) – Jom Kippur (Dzień Pojednania, Dzień Przebaczenia)

— 15-ty dzień 7-go miesiąca – (14 październik 2019) – pierwszy dzień Święta Namiotów

— 21-szy dzień 7-go miesiąca – (20 październik 2019) – ostatni dzień Święta Namiotów

— 22-gi dzień 7-go miesiąca – (21 październik 2019) – Ostatni Wielki Dzień

 

Tekst pogrubiony to Szabaty.

Kalendarz oparty na obserwacji księżyca z Jerozolimy.